Kiu estas la aŭtoro de la Tria Testamento?

Martinus

Martinus estis denaska de Danio, la naskiĝlando de la granda rakontisto Hans Christian Andersen. Pri Hans Christian Andersen oni povus diri, ke li faris rakontojn el la realo, pri Martinus oni povus diri la malon!

Li prenis la rakontojn de la Biblio, la mesaĝon de kristanismo pri senlima amo kaj la eternan kernon de la mondaj religioj kaj faris ilin spirita scienco!


(Alklaku por pligrandigi foton)


Martinus

Martinus Thomsen naskiĝis la 11-an de aŭgusto 1890 en la malgranda kampurbo Sindal en Norda Jutlando. Laŭ la tiama religia opinio, li estis tio, kio estis nomita nelegitima infano, tiel kiel infanoj naskigitaj ekster geedzeco estis priskribitaj en tiu tempo. Pri sia infanaĝo kaj edukado, Martinus rakontas, ke li ne povas memori eĉ unu tagon en sia vivo, en kiu li ne preĝis al Dio. Kiam li dubis pri la ĝusta afero farenda en aparta situacio, li ĉiam demandis: "Kion farus Kristo en ĉi tiu situacio?" kaj tuj li scius, kio estas la ĝusta afero. Do de frua aĝo, la personeco de Martinus portis la stampon de profunde religia naturo. Liaj religiaj ideoj estis, aliflanke, ne ĉiam en fazo kun la ĝeneralaj interpretoj.

Dum liaj konfirmklasoj la kleriko rakontis al li ke Dio metis malbenon sur ekstergeedzaj infanoj. Martinus tamen ne povis kredi, ke Dio koleras kontraŭ li.

Naskigita ekstergeedzeco, lia patrinflanka onklo kaj sies edzino prizorgis lin. Ili estis amaj homoj, kiuj en sia maljuneco bone prizorgis lin post esti jam edukite kelkajn infanojn. Ili estis malriĉaj kaj nekleraj sed varmaj homoj. La propra patrino de Martinus mortis en 1901 kiam li estis 11-jara.

En la sekvanta, citita el ankoraŭ neeldonitaj manuskriptoj, Martinus rakontas pri sia infanaĝo kaj kreskado ĝis sia sperto de la Granda Naskiĝo.

“Mi ricevis neniun superan edukadon, nek havas sciencajn kvalifikojn aŭ doktorecojn kaj havas neniun scion pri la grandaj filozofoj kaj verkistoj pri religio. Kiel infano mi akiris mian edukadon en simpla vilaĝa lernejo kun nur du klasoj kaj unu instruisto. Somere ni iris al lernejo ses horojn semajne kaj vintre iom pli longe. Krom legado, skribo kaj aritmetiko mia lernejado konsistis nur el Biblia historio, kelkaj psalmoj, iom da dana historio kaj geografio. Tio estis ĉio.

Ĉar mi tiom ŝatis Biblian historion, mi estis sufiĉe feliĉa iri al lernejo. Mia plej granda deziro estis mem studi kaj fariĝi instruisto, sed ne estis la volo de Dio, ke mi fariĝu instruisto. Miaj vartgepatroj havis nur la nurajn vivnecesaĵojn kaj tute ne povis subteni min ekonomie per plua edukado. De la aĝo de dek kvar jaroj ĝis mi estis tridekjara mia fizika ekzistado procedis sammaniere kiel tiu de miloj kaj miloj da aliaj junuloj, kiuj estis senrimedaj kaj kiuj ne havis edukadon aŭ komercon. Mi estis siavice bovisto, laktisto, nokta gardisto kaj oficejisto.

Dum mia tridek-unua jaro mi spertis spiritan aŭ kosman procezon, kiu kondukis min al kosma misio.

Iun vesperon en marto 1921, mi sidis en plena mallumo en mia ĉambro en Norrebros Runddel en Kopenhago fokusante mian atenton al Dio. Estis dum mi koncentriĝis pri Dio, kaj en ĉi tiu tuta mallumo, ke mi spertis, en veka, tagkonscia, kosma vizio, mian dian vokon, neimageblan por mi tiutempe, kiu devis klarigi intuicie kaj manifestiĝi kiel kosma scienco "la granda kvanto", kiun Jesuo povus rakonti al siaj disĉiploj, sed ke nek ili nek la tiamaj publikaj aŭtoritatoj estis sufiĉe evoluintaj por povi kompreni.Martinus je 30 jaroj (1921) - 4 monatojn post sia kosma inico

 
(Alklaku por pligrandigi foton)


En kio sekvas mi montros kiel povas okazi, ke viro naskigita kaj edukita en neintelekta terkultura komunumo, sen studoj, ekzamenoj, esploroj aŭ spirita gvidado povis subite krei kosman sciencon, kies kvintesenco estas la eterna mondbildo, kiu havas kiel fundamenton la universalan amon, la senmortecon de la vivuloj kaj la fakton, ke ili estas mastroj de sia propra sorto.

La vizio de Kristo, kiun mi spertis, ne estis sonĝo aŭ halucino, sed absolute veka, tagkonscia, kosma sperto, kiu enhavis klaran anoncon pri misio, kiun mi devis plenumi. Estas vere, ke mi ne tuj povis kompreni, kiel mi havus sufiĉan potencon por trakti spiritan aŭ kosman taskon de tia levita kaj sankta graveco. Sed ĉi tiu neadekvata spirita kapablo kompreni ne devis longe daŭri.

Jam la sekvan matenon mi sciis, ke mi devas mediti denove. Post kiam mi sidiĝis sur mia vimenseĝo, kiu nun ŝajnis al mi ŝargita per ia formo de forte spirita aktiva potenco, mi ligis poŝtukon ĉirkaŭ miajn okulojn kaj tial mi trovis min en profunda mallumo sed en tute veka, taga konscio- stato. Tute tuj estis kvazaŭ mi rigardus en duonmalluman ĉielon super kiu malhela nubo pasis, kiu igis la ĉielon aspekti pli hela. Tiu ĉi nubo plurfoje pasis super la ĉielo kaj ĉiufoje la ĉielo fariĝis eĉ pli luma ĝis ĝi estis blindiga oceano de la plej pura ora lumo kiu superbrilis ĉiun alian ekzistantan lumon. Ĝi prenis la formon de miloj da vibraj orkoloraj vertikalaj fadenoj kiuj plene plenigis la spacon. Mi trovis min sola meze de ĉi tiu dia kampo de viva lumo sed sen ke mi aperus en ajna videbla formo. Mi ne havis organismon, same kiel ĉiuj kreitaĵoj ĉirkaŭ mi, mia ĉambro, miaj mebloj, fakte la tuta materia mondo tute malaperis aŭ estis ekster la atingo de miaj sensoj. La blindiga ora lumo kun siaj vibraj orkoloraj fadenoj de oro ensorbis en si ĉion, kio alie estis alirebla por la sensoj aŭ por la vivosperto, sed tamen per tiu ĉi forta ora lumo mi povis sperti tage konscie, ke mi havas vivantan ekzistadon ekstere la mondo de fizikaj fenomenoj, ekster ĉio, kio alie aperas kiel kreitaj fenomenoj. Mi estis ekster tempo kaj spaco. Mi estis unu kun senfineco kaj eterneco. Mi estis en la elemento de mia eterna Mi, la senmorta Mi, kiu kune kun la Mioj de ĉiuj ekzistantaj vivestaĵoj estas unu kun Mi aŭ eterna origino de la universo. Ĉi tie mi estis unu kun la eterna, ĉiopova, ĉioscia kaj ĉio-ama Dieco, ke ĉiam kaj tra ĉiuj mondaj civilizacioj, mondaj religioj, rasoj kaj naciecoj estis konscie kaj nekonscie serĉataj kaj adoritaj.”

La citaĵoj el La Tria Testamento estas kopirajt-protektita de Martinus Institut 1981.