La dua alveno de Kristo

Klarigita de Martinus:

»Ĉar iom post iom aperos multaj falsaj profetoj, el kiuj kelkaj eĉ provos sin montri kiel Jesuon Kriston, la demando, kiel oni povas ilin rekoni, ekestis kaj akiris aktualan intereson. Mi do sentis min devigita referenci ĉi tie al la propraj deklaroj de Kristo pri la evento kiu estis nomita "la dua alveno de Kristo". Kristo mem tre fervore avertis kontraŭ ĉi tiuj falsaj profetoj kaj falsaj Kristoj, same kiel en simbola lingvo li senĉese klarigis, por tiuj, kiuj havas orelojn por aŭdi kaj okulojn por vidi, kiel estos ĉi tiu tiel nomata "dua veno".

Mi do aludos al la evangelioj de Mateo, Marko kaj Johano, en kiuj li diras: "Jen mi diris al vi antaŭe. Tial se ili diros al vi: Jen li estas en la dezerto; ne eliru; jen li estas en la sekretaj ĉambroj; ne kredu. ĉar kiel la fulmo venas el la oriento kaj brilas ĝis la okcidento, tiel ankau estos la alveno de la Filo de homo. Kaj tiam aperos la signo de la Filo de homo en la ĉielo: kaj tiam ploros ĉiuj triboj de la tero, kaj ili vidos la Filon de homo venantan sur la nuboj de la ĉielo kun potenco kaj granda gloro." (Mat. 24:25, 26, 27 kaj 30)

Kristo plue avertas dirante: "Gardu vin, ke neniu vin trompu: ĉar multaj venos en mia nomo, dirante: Mi estas la Kristo; kaj trompos multajn. Kaj tiam se iu diros al vi: Jen, ĉi tie estas Kristo; aŭ , jen li estas tie; ne kredu al li; ĉar leviĝos falsaj kristoj kaj falsaj profetoj, kaj faros signojn kaj miraklojn, por delogi, se eblos, eĉ la elektitojn." (Marko 13: 5-6, 21-22)

"Mi havas ankoraŭ multajn aferojn por diri al vi, sed vi ne povas ilin elporti nun. Tamen kiam venos li, la Spirito de la vero, li gvidos vin en la tutan veron; ĉar li ne parolos de si mem, sed kiu ajn li volos aŭskulti, tion li parolos; kaj li montros al vi la venontajn, li gloros min; ĉar li ricevos el miaj, kaj ĝin montros al vi. (Johano 16:12-14)

Ni havas ĉi tie iujn reproduktitajn el la Biblio kelkajn el la propraj deklaroj de Kristo pri lia tiel nomata "dua alveno". Kio estas la vera realo nun malantaŭ ĉi tiuj diaj promesoj donitaj de la monda restarigisto pri ĉi tiu "dua alveno"? Kiam dum lia dua alveno li ne povas esti trovita en la dezerto aŭ en la ĉambroj, kaj ne povas esti trovita ĉi tie aŭ tie, lia dua veno absolute ne povas esti kiel Kristo en la formo de ordinara fizika homo. En tia okazo li estus facile trovebla kaj rekonebla. Li avertas kompreneble kontraŭ kredado de tiuj, kiuj venas kaj diras, ke ili estas Kristo, aŭ diras, ke li troviĝas ĉi tie aŭ tie. Lia dua alveno tiel ne estos en granda mezuro fizika en naturo. Lia aspekto ĉiuokaze estos anonima. Tiel ne lia pure fizika persono mem estos la ĉefa faktoro en lia dua alveno. La dua alveno estas kaŝita.

Kio do malkaŝos lian duan venon? Efektive, kion li mem diras? Ĉu li ne diras, ke ĝi estos kiel fulmo, kiu venas de la oriento kaj ekbrilas okcidenten? Kio estas pri lia dua alveno, kiu povas havi tian forton? Ĉi tio estas nur lia monda restariganta, dia mesaĝo al la homaro tra la tuta Tero, kaj per tio de la oriento ĝis la okcidento. Kaj ĉi tie li daŭrigas dirante: "Kaj tiam aperos la signo de la Filo de homo en la ĉielo; kaj tiam ĉiuj triboj de la tero funebros, kaj ili vidos la Filon de homo venantan en la nuboj de la ĉielo kun potenco. kaj granda gloro." (Mat. 24:30) Kio estas ĉi tiu signo de la filo de homo, kiu aperos en la ĉielo? Ĉi tie ĉielo signifas la plej altan sferon de la vivo de konscio aŭ penso, tio estas la domajno de universala amo. Universala amo estas do la signo de la filo de homo. Kiam ĉi tiu signo aperas la triboj de la Tero devus funebri. Ĉu ĉi tio ne estas ĝuste tio, kion ni vidas? Ĉu la mondo ne konstante funebras? Ĉu ni en ĉi tiu jarcento ne spertis du grandajn mondmilitojn? Kaj ĉu ne ekzistas ankoraŭ militoj kaj malvarmaj militoj, murdo kaj mortigo en la tuta mondo, koncentrejoj kaj torturĉambroj, en kiuj homoj estas torturataj ĝismorte en la plej teruraj manieroj? Ĉu povas esti pli grandaj kaŭzoj por elmontro de funebro kaj mizero? En ĉi tiu mizero la Filo de homo aperos en la nuboj de la ĉielo kun potenco kaj granda gloro. La filo de homo signifas sian dian mesaĝon; ĝi tiel aperos en la dia sfero de konscio de universala amo kun potenco kaj multe da gloro. Kia gloro estas en la mesaĝo de Kristo, kiu estas malkaŝota? Ĉi tiu gloro estas intelektigita renovigo de lia neintelekta mesaĝo de antaŭ ĉirkaŭ du mil jaroj. Ĝi estas kosma scienco, kiu malkaŝas jenon kiel fakton: la ekziston de Dio; la senmorteco de vivantaj estaĵoj; la reenkarniĝo aŭ renaskiĝo de estaĵoj; la ekzisto de mallumo kiel esenca neceso por la sperto de la estaĵoj de lumo kaj ilia estonta apero kiel la homo laŭ la bildo de Dio laŭ lia simileco; la primara konscio de Dio kaj la sekundara konscio de Dio; la kosmaj spiraloj de la vivo; la mikrokosmo, mezokosmo kaj makrokosmo kiel vivantaj estaĵoj; universala amo kiel la ĉefnoto de la universo; la identeco de la estaĵoj kun la Dieco, tempo, spaco kaj eterneco; ke neniu povas fari malbonon kaj neniu povas suferi malbonon; kaj ke ĉio estas tre bona. Ĉi tio estas la ĉefa informo enhavita en la "dua veno" de Kristo, kiu estas la sama kiel la daŭrigo, renovigo kaj perfektiĝo de Kristanismo. Ĉu la homaro povas ricevi pli grandan gloron ol la spirito de Dio en la formo de konscio, en pensoj kaj scio kaj maniero de esti?

Sed Kristo havas pli por diri pri sia dua alveno, kio signifas la perfektiĝon de sia misio per la revelacio de la sankta spirito de Dio kiel scienco de la tuta ekzisto de la Dieco en formo komprenebla por evoluinta inteligenteco kaj sento. Kio estas la Konsolanto, la Sankta Spirito, kiun la Patro sendos en la nomo de Jesuo aŭ Kristo, kiu instruos al la homo ĉion, kion li diris al ili? Ĉu ne estas ĝuste pensoj kaj scio de la plej altaj realaĵoj en la vivo pri la ekzisto de Dio kaj la ekzisto de homoj kaj la ama plano de Dio por ĉiuj vivuloj? Kio alia povas konsistigi la sanktan spiriton aŭ la konscion de Dio?

La fakto, ke homoj dum la fizika enkarniĝo de Kristo sur la Tero ne estis tiom evoluintaj por povi kompreni lian tutan mision, kaj li do devis promesi ĝian kompletiĝon en pli posta tempo, estas konfirmita de Kristo kiam li diris al siaj disĉiploj, ke li havas ankoraŭ multajn aferojn por diri al ili, sed ili ne povis elteni ilin aŭdi. Tial li devis kalkuli plenumi sian mision en pli posta tempo, kiam homoj estos pli evoluintaj intelekte. Li tiam denove mencias la sanktan spiriton aŭ la spiriton de vero, kio signifas la sciencon de vero, kiu venos kaj kondukos la homaron al la tuta vero. Ĝi rakontos al la homaro pri estontaj aferoj. Ĝi gloros Kriston, prenante el tio, kio estas de Kristo kaj konigi ĝin al la homaro.

La misio de Kristo ĉi-foje ne estos bazita sur fizika Kristo personeco kun aŭtoritato kaj mirakloj. La persono ĉi-foje estas anonima. Nur la Krista konscio en la formo de kosma scienco estos la ĉefa faktoro en la renovigo kaj perfekteco kiu estas promesita aŭ komprenita kiel la dua alveno de Kristo. Estas ĉi tiu sankta spirito de vero aŭ scienco de universala amo kiu, kiel la tria testamento de la vivo, fariĝos la fundamento de vivo en la nova monda epoko komenciĝanta nun.

Mi klarigis ĉi tie mallonge la proprajn deklarojn de Kristo pri lia tiel nomata "dua alveno" kaj lian fervoran averton al homoj, ke ili ne kredu ĉiujn multajn falsajn profetojn, kiuj aperos samtempe kun lia dua alveno, kaj kiuj ne volas heziti aserti esti Jesuo Kristo mem. Estas bone, ke multaj el ĉi tiuj mem-denominataj profetoj estas tiel naivaj, ke ili provas sin montri kiel Kristo. Tiamaniere ili malkaŝas por la evoluinta homo, ke ili ne estas Kristo.

Mi esperas, ke ĉi tiuj linioj povas utili al homoj, kiuj estas en la mallumo pri "la dua alveno de Kristo".«

Origina dana titolo: Falske profeter og falske Kristus. Unue eldonita en la dana eldono de Kosmos, nr. 8, 1971. Redaktite fare de Mogens Møller. Tradukite fare de Mary McGovern, 2001.

© 1981 Martinus Institut