La scienco de la universala amo

presse foto 04 big1

La kosmaj simboloj formas esencan parton de La Tria Testamento. En la enkonduko al la simbollibroj, titolita “La Eterna Mondbildo”, Martinus prezentas la celon de sia laboro jene:


1. La plej granda religia ordono de la mondo

Kial oni devus studi la kosmajn analizojn de la universo, kiuj por iuj estaĵoj povas esti malfacile kompreneblaj?

Homoj per siaj religioj kaj mondaj restaurigantoj estis montritaj la vojon al Dio! Ĉu vere ekzistas iu, kiu povas vidi pli bonan kaj pli perfektan vojon al Dio aŭ la kreadon de vera kulturo ol tio, kio jam estis donita, ekzemple en la "Prediko sur la monto" de Jesuo kaj la alia sankta ordonoj donitaj de Kristo? Ĉu oni povas ricevi pli bonan instruon sur la vojo al la lumo ol ĉi tio: "Amu vian Dion super ĉio kaj vian proksimulon kiel vin mem"? La respondo devas esti, ke estus tute neeble montri ian vojon al Dio, al la lumo aŭ al absolute perfekta kulturo, kiu ne havas antaŭ ĉio ĝuste tiun ĉi neŝanceleblan dian ordonon kiel gvidilon kaj kiel la veran fundamenton de la vivo. La kosmaj analizoj kaj la simboloj de la strukturo de vivo certe ne manifestiĝis por konduki la homojn for de la sanktaj ordonoj de Kristo, aŭ for de iu ajn el la aliaj grandaj mondreligioj kaj iliaj pli-malpli sanktaj ordonoj aŭ gvidlinioj por moralo kaj vivmanieroj. Tute male, ili manifestiĝis ĝuste por montri, ke la kerno ene de la plej grandaj kosmaj konkludoj aŭ dogmoj malkaŝitaj de ĉi tiuj estaĵoj estas la absoluta vero.

 

2. La monda situacio aŭ la venonta "Finjuĝo"
La fakto, ke estas necese atentigi tion, estas evidentigita de la hodiaŭa monda situacio. Ĝi estas tia, ke oni estas devigita esprimi ĝin kiel la kondiĉon de Armagedono, kiu, laŭ Kristo, trafus homojn en la "lastaj tagoj". Krome, ĉu ne estas dirite en la biblia rakonto pri la estonteco, ke "la diablo koleros en sia tuta potenco"? Kion ni vidis en la formo de la du mondmilitoj, kiuj furiozis inter la surtera homaro en ĉi tiu jarcento? Ĉu ni ne vidis provojn ekstermi grandajn urbojn kun siaj loĝantoj kaj kulturaj valoroj? Ĉu homoj eĉ ne provis neniigi tutan homan genton? Ĉu ni ne vidis milionojn da homoj murditaj - ne nur sur la batalkampoj defendante sian landon aŭ atakante la loĝloko de aliajn homoj, sed ankaŭ en la civila vivo per senditaj al gasĉambroj, kie ili estis murditaj rekte sen iu jura aŭ laŭleĝa bazo, kaj nature sen ia ajn konsidero por la esencaj gravaj ordonoj, "Vi ne mortigu", "Vi devas pardoni vian proksimulon”, “Remetu vian glavon sur lian lokon; ĉar ĉiuj, kiuj prenas la glavon, pereos de glavo”? Ĉu la plenumo de la tuta leĝo ne estas ĝuste la granda ordono: "Amu vian Dion super ĉio kaj vian proksimulon kiel vin mem"? Kie estas la kredo je ama Dio kaj praktika kristana kulturo en ĉi tiu Finjuĝa ekzisto, kie amasoj da homoj, infanoj kaj plenkreskuloj, maljunaj kaj junaj, ĝismorte malfortiĝis en la teruraj koncentrejoj aŭ mortkoncentrejoj, kiuj ĵetis ombrojn de diabla konscio sur la tutan Teron?

 

3. Homoj kreskas for de religiaj dogmoj
Kial la religiaj idealoj, kiuj estis proklamitaj al homoj dum miloj da jaroj, ne povis malhelpi tiujn demonajn manifestiĝojn kaj la sekvajn mortojn, handikapojn, malsanojn, mizerojn kaj mankon de moralo? Ĉu ne estas ŝajne, ke la tradiciaj religiaj idealoj aŭ dogmoj, kiom ajn diaj ili estis, ĉu ne povis liberigi la homaron el ĉi tiu Finfina epoko de teruro? Ĉu ni ne vidas, ke homoj efektive kreskas el ĉi tiuj idealoj, preskaŭ kiel infanoj, kiuj kreskas el vestaĵoj kaj ŝuoj? Ke ili do perdu la kapablon kredi je ili, estas tute nature. Ĉu milionoj da homoj ne fariĝis materiistoj kaj ateistoj? Ĉu ne estas unu same nekontestebla fakto, ke ilia nombro ankoraŭ kreskas kaj ke estas pli kaj pli malplenaj sidlokoj en la preĝejoj aŭ didomoj dum la diservoj? Ĉu tio ne malkaŝas, ke estas fakto, ke la plej altaj kosmaj veroj, de kiuj dependas la vivo kaj la religiaj ordonoj aŭ dogmoj, fariĝis mistero, fariĝis io, kion oni eĉ opinias, ke inteligentaj homoj ne povas malaltigi ilin por okupiĝi aŭ kredi je? Ĉu temas pri la homoj, aŭ ĉu la religiaj idealoj estas malĝustaj?

 

4. Homoj, kiuj ne postulas logikan pravigon por akcepti la tradiciajn religiajn idealojn aŭ dogmoj
En la absoluta senco, ĝi estas nek la homoj nek la religiaj idealoj kiuj estas malĝustaj. La religiaj idealoj estas perfekte adaptitaj al la evolua paŝo de la homoj al kiujn ili ricevis. Kaj al ĉi tiuj estaĵoj ili formas la centra fundamento de iliaj vivoj. Sed granda parto de la homa speco superis ĉi tiujn evoluajn paŝojn kaj al pli granda aŭ pli malgranda mezuro kreskis al pli altaj ŝtupoj en evoluo. Ili loĝas tute malsaman mensan sferon al tiu, kiun la tradiciaj religiaj konkludoj aŭ dogmoj estis adaptitaj, kaj kiun la koncernaj estaĵoj povus centprocente super-redoni sin al virto de ilia instinkto, kiu estis kviete iagrade floranta. Ili ankoraŭ ne estis tiom evoluitaj kiel regardas sian inteligentecon ke ili postulis intelektan konfirmon de pravigo por tiuj religiaj idealoj aŭ dogmoj. Al ili sufiĉis, ke ili estis donataj de aŭtoritatoj.

 

5. Tiuj homoj, por kiuj la simboloj kaj la ĉefa verko, al kiu ili estas suplemento, manifestiĝas
Sed hodiaŭ aferoj estas malsamaj. En ĉi tiuj tempoj grandaj amasoj de homoj perdis sian kredkapablon, ĉar ilia instinkto pli-malpli degeneris pro la disvolviĝo de ilia inteligenteco. Ili per tio gajnis la kapablon analizi, esplori kaj observi. Kiel ĉi tio disvolviĝo pligrandiĝas, ĝi igas ilin postuli, en koresponda grado, logikan pravigon aŭ sciencan pruvon por ĉiu pensokonstruo aŭ ideo, kiun ili devas akcepti kiel vero. Estus tute malracie kulpigi ĉi tiujn estaĵojn ilia kondiĉo, kiel al ili estas neeble kredi je la dogmoj de la religiaj idealoj, ĝuste ĉar ili manifestiĝas kiel nuraj konkludoj aŭ postulatoj sen la ŝtipo aŭ scienca subteno, el kiuj ili konsistigas la konkludojn. Estas pro tio, ke la nuna simbollibro* kaj la ĉefa laboro, al kiu la simboloj estas suplemento, estis produktitaj. Ĉi tiu libro* estas do kreita por helpi tiujn homoj kiuj ne povas eble kredi je nudaj asertoj aŭ postulatoj sen ajna intelekta aŭ logika pruvo, sed kiuj, tamen, serĉas, kun koro kaj menso, la pravigo por la stato de Finjuĝo, kiun ili komencas senti devas ekzisti malantaŭ la primitiveco kaj malsaĝeco de ĉiutaga vivo. Al ĉi tiuj kosmaj studoj de homoj estas ĉi tie malfermita vojon al la propra ĉie ampleksa pravigo de la mallumo en la mondo ebligante ĝin esti vidita kiel ligilo en la kreado de la eterna bontenado de la ĉef-noto de la universo: Amo. Citita el la enkonduko de Martinus al "La Eterna Mondbildo, Vol 1”.

* ”La eterna Mondbildo”

© 1981 Martinus Institut