La Inico de Martinus

Martinus priskribas la spiritan procezon, kiu donis al li la konscion pri senmorteco la antaŭkondiĉon mem por povi skribi la Trian Testamenton jene:

"La "spirito de Dio" kiu, laŭ la Biblio, "moviĝis sur la vizaĝo de la akvoj", la "fajro" kiu "brulis en la dornarbusto" antaŭ Moseo, la "fajro" kiu igis Elija supreniri en la ĉielon, la "fajro" kiu "transformis" Jesuon sur la monto, la "fajro" kiu aperis super la kapoj de la disĉiploj kaj poste transformis Saŭlon en Paŭlon sur la vojo al Damasko, la "fajro" kiu dum ĉiuj tempoj estis la "alfa" ” kaj “omega” en ĉiu formo de la plej alta kreaĵo, manifestiĝo aŭ revelacio, flamis ĉi tie antaŭ miaj propraj okuloj, vibrante en mia propra brusto, en mia propra koro, envolvante mian tutan estaĵon. Mi sentis, kvazaŭ mi banus en elemento de amo. Mi estis ĉe la origino, ĉe la fonto mem, de ĉio varma en la amo de patro aŭ patrino al siaj idoj, kaj en la reciproka sindonemo en la amo de juna paro. Mi vidis la forton, kiu faras mano signo pardonon, aboli la sklavecon, protekti la malfortajn estulojn de la vivo, la besteto same kiel la malfortan homon.Mi vidis la sunbrilon, kiu povas fandi la glacion kaj forigi la malvarmon de iu menso transformi la dezertajn dezertojn de senespero kaj pesimismo en fekundaj, sunaj regionoj en la konscio, varmigu la koron, inspiras la intelekton kaj per tio instigi la individuon pardoni maljustecon, ami sian malamikon kaj kompreni la krimulon. Mi ripozis, por tiel diri, ĉe la sino de la ĉiopova Dieco. Mi loĝis ĉe la fonto de la universala amo; Mi vidis dian perfektecon; Mi vidis, ke mi estas unu kun la Vojo, la Vero kaj la Vivo, kaj ke mi estas unu kun la granda Patro."

"Por pli detala rakonto pri revelacio, la Sankta Spirito aŭ inico mi devas raporti la leganton al mia verko Livets Bog. Ĉi tie mi mencios nur, ke tia levita konscio estas ĉiam persona sperto, destinita tute nur por la estaĵo, en kiu ĝi estas. okazas kaj ,kompreneble, neniam povas esti rekta fakto por estaĵo krom tiu, kiun ĝi ombrigas."

"La spiritaj vizioj kiujn mi havis do signifas nenion en si mem se ili ne postlasus efikojn kiuj estis videblaj kaj alireblaj por ke la fakultato perceptu."

"Tio, kio estas fundamenta por la legantoj, estas do ne la spiritaj spertoj, kiujn mi havis, sed la efikoj, kiujn ili kreis, ĉar tiuj povas esti esploritaj pli-malpli de ĉiu homo, kiu estas morale taŭga, senpartia kaj liberigita. Ĉi tiuj efikoj. konsistigas mian kolektitan manifestiĝon, tio estas la kreado de vera, matematika analizo de la mondo, absolute neskuebla spirita scienco kaj komenca apero de nova pensmaniero, nova kulturo, kiu ripozas sur ĉi tio, en kiu la vera kompreno de la vivo, ĝia fajna. -desegnita/subtila logiko de amo kaj kulmina mondlogiko kaj plej alta respondo "Ĉio estas tre bona" de esti utopioj transiras al esti reala vivo, alpeblaj faktoj alireblaj por ĉiu homo kiu estas evoluita aŭ maturigita koncerne racion kaj senton."

 

La sekvaj vortoj estis skribitaj en la vespero de lia vivo, kiam la kolektitaj verkoj estis finitaj kaj la nura afero, kiu restis por fari, estis prezenti ĝin al la publiko kun ĝia propra titolo: la Tria Testamento.

"Kio estas "Konsilisto, la Sankta Spirito"? Ĝi absolute ne estas nova persono, nova Kristo, kiu estus peranto inter Dio kaj la homoj. Ĉi tiu "Spirito de Vero" estas la revelacio de la vero de la mondo. Ĝi estas scienco de la kosmo kaj sekve de Dio. Ĝi devas esti rekordo de la solvo al la mistero de la universo. Ĝi estas do libro, kiun homoj povas legi, same kiel ili povas legi la Biblion.

Ĉi tiu "Konsilisto, la Sankta Spirito" antaŭdirita de Kristo kaj kiu manifestiĝos por la homaro, estas do "Libro de Vivo" aŭ "Libro de Scio".

Sed vera libro de vero pri la Dio kaj la universo povas nur konsistigi la daŭrigon de la kosma mondkulturo komencita de Kristo antaŭ preskaŭ du mil jaroj, kiun ni konas sub la termino "kristanismo". Ĝi devas esti libro, kiu kreas intelektan kaj ne dogmatan lernejon aŭ edukan instalaĵon en la kristanaro. Ĝi devas esti libro, kiu malkaŝas la kompletigitan kristanan mondkulturon en fizika same kiel spirita manifestiĝo. Ĝi devas esti libro, kiu tute lumigas la kulminon de mallumo same kiel de lumo kaj la daŭran esencan funkcion en la universo venanta de ĉi tio, la senmorteco de vivantaj estaĵoj.

Ĝi devas esti libro, kiu povas prezenti senfinecon kaj eternecon kaj iliajn derivitajn vivfunkciojn en la formo de "spaco" kaj "tempo", kies fina rezulto estas "ĉioscia" kaj "ĉiopova", kies perfekta kunlaboro konsistigas universalan amon kaj en ĉi tiu vojo estas la sama kiel la eterna vivo en vivantaj estaĵoj. Ni venis ĉi tien al la "fiksa punkto" de la universo kaj ĝia fonto la "Patro de Vivo", la absolute unu kaj nur ĉio penetranta radianta kaj eterna Dia.

Tia libro ne povas eviti enhavi "la multajn aferojn" kiujn Kristo devis rakonti al la homaro sed kiujn Dio volis doni al venontaj generacioj poste. Tia libro ne povas eviti esti "Konsilisto, la Sankta Spirito". Pro ĝia fundamenta bazo de kristanismo kaj pro ĝia parenceco al la du testamentoj de la Biblio, estas laŭleĝe konvene esprimi ĝin kiel "la Tria Testamento". Ĉi tiu Tria Testamento estas sekve libro de saĝo aŭ scio. Ĝi estas la revelacio de la eterna brilo de la universala amo, kiu denove estas la revelacio de tiu "simileco de Dio", kiun ĉiuj vivantaj estaĵoj, per reenkarniĝo aŭ renaskiĝo, estas en la procezo de esti transformitaj.

Ĉi tie en la Tria Testamento, ĉiuj estas nefinitaj estaĵoj, tio estas "fizikaj estaĵoj", bestoj same kiel homoj, kaj montriĝas sur la sama vojo - vojo kiu neŝanceleble kondukas al kosma konscio kaj en tio, al la sperto de la ora nimbo de la universo, la ora lumo, la eterne vivanta en vivantaj estaĵoj kaj en tio al "Kristo-konscio" kaj esti "unu kun Dio". Kristo estis, kiel ni scias, la modelo por la kreado de la konscio de Dio en la homo. Ĉu Kristo ne diris ĝuste: "Ĉiu aŭtoritato en la ĉielo kaj sur la tero estas donita al mi."? (Mat 28:18)

Kiel li povus alie esti kiel "la simileco de Dio" sen ĉi tiu kapablo? Kaj kiel iu alia estaĵo povus esti kreita en ĉi tiu similaĵo sen ke ĝi nepre kondukas al la sama kapablo? "Konsilisto, la Sankta Spirito" estas do en la formo de la nuna Tria Testamento, daŭrigo de la proklamo de Kristo. Ĝi estas daŭrigo de la anonco de la eterna lumo de "la stelo de Betleĥemo". En ĉi tiu eterna lumo, la solvo de la plej grandaj principoj de vivo kaj, en tio, la neskuebla fundamento de kristanismo, la fundamento de feliĉo kaj beno, estas malkaŝitaj ĉi tie por la mondo.

© 1981 Martinus Institut