Mia misio

presse foto 01


Martinus en 1921 - 4 monatojn post sia kosma inico

 

 

 

 

 

 

 

Antaŭparolo

De Martinus 1890 - 1981

En mia 31-a jaro mi spertis spiritan aŭ kosman procezon, kiu kondukis min en kosman mision. La rezultoj de ĉi tiu misio hodiaŭ konsistas el miaj tutaj kosmaj skribaĵoj, miaj kosmaj analizoj - kaj la koloraj simboloj kiuj akompanas ilin - de la eterna strukturo kaj leĝoj de la universo, manifestitaj en mia granda ĉefa verko LIVETS BOG kaj la simbollibroj LA ETERNA MONDA BILDO, same kiel ĉiuj miaj pli malgrandaj libroj kaj la tekstoj de prelegoj kiujn mi faris.

Mi estis vokita aŭ iniciatita por krei ĉi tiujn kosmajn analizojn kaj simbolojn de la eterna, fizika kaj mensa universo kiel rezulto de tute veka, tagkonscia sperto de pli alta spirita aŭ kosma procezo. Tiu ĉi procezo konsistis el sperto de du precipe fundamentaj vizioj kun pluraj postaj, pli malgrandaj vizioj kiuj kompletigis ilin.

La unua parto de ĉi tiu kosma sperto estis rekta vizio de Kristo, kiu montris al mi, ke mi devas antaŭenigi kaj malkaŝi al la homaro la aman strukturon en la dia lumo de kristanismo. Sed kompreneble mi ne povis vere kompreni tion tuj. Mi havis absolute neniun trejnadon, neniun altedukon, neniun kvalifikojn aŭ sciencajn gradojn, kaj sciis nenion pri la grandaj filozofoj kaj verkistoj pri religio. Mi neniel estis klerulo. Mi frekventis malgrandan simplan kamparan lernejon nur ses horojn semajne somere kaj iom pli vintre. La lernejo havis nur du klasojn kaj unu instruiston. Oni nur instruis al ni biblian historion, kelkajn psalmojn kaj iom da danan, aritmetikon, historion de Danio kaj geografion - jen ĉio.

Ĉar mi tre ŝatis Biblian historion, mi estis feliĉa iri al lernejo. Estis mia granda deziro, ke mi studu kaj fariĝu instruisto kiam mi kreskis. Sed ne estis la volo de Dio, ke mi fariĝu instruisto. Miaj vartgepatroj havis nur la nurajn necesaĵojn. Eĉ ne estis sufiĉe da mono por mi aĉeti revuon, kiu tiam kostis nur 8 øre. Post kiam mi estis konfirmita, mi laboris kiel ordinara farmisto, kaj poste kiel laktisto, nokta gardisto kaj fine kiel oficejisto. Tiel estis mia vivo ĝis mi atingis la aĝon de 30 jaroj, kiam mi komencis senti la sopiron fari ion pli utilan por homoj ol skribi ciferojn, senfinajn kolonojn da ciferoj. Mi sentis, ke mi havas en mi grandajn fortojn, kiuj absolute ne povas trovi sufiĉan esprimon per la miloj da figuroj, kiujn mi devis ĉiutage skribi kaj sumi, krom la aliaj aferoj, kiujn mia laboro postulis. Ĝuste en ĉi tiu stato kaj ĉi tiu medio mi trovis min kiam mi sentis kortuŝita rigardi en la teozofian movadon, kiu en tiu tempo estis konata en grandaj partoj de la mondo. Ĉi tio estis la malintelekta kaj primitiva medio, en kiu mi pasigis mian infanaĝon kaj junecon. Mi tute ne havis ideon, ke kaŝita malantaŭ miaj adoleskaj jaroj kaj tiuj antaŭ la aĝo de 30 jaroj estas mistero. Mi tute ne sciis, ke malantaŭ mi mi havas ekzistadon antaŭan al mia tempo sur la tero. Mi ne konsciis, ke en tiu ĉi granda, dia krea procezo mi jam estis benita per la dia kosma scio pri la universo, vivo kaj universala amo, same kiel mi ne konsciis, aŭ tiutempe ne kuraĝis pensi, ke en ĉi tiu fizika enkarniĝo. Mi devus porti la dian scion aŭ la eternan lumon antaŭen en ĝian sekvan etapon por la tera homaro.


Kio kondukis al mia dia voko, al mia kosma misio

Estis danke al unu el miaj kolegoj en la oficejo, kie mi laboris, ke mi ekkonsciis pri la teozofia movado. Li pruntis teozofian libron de amiko. Kaj surbaze de tio, kion li legis en ĉi tiu libro, li rakontis al mi pri teozofio kaj mi interesiĝis scii pli. Mi do akiris permeson de lia amiko prunti la libron. Sed la amiko, tio estas la posedanto de la libro, petis, ke mi prenu la libron de li. Li ŝatus paroli kun mi. Kaj do iun tagon en februaro de tiu jaro, tio estas en 1921, mi iris viziti tiun ĉi amikan homon kaj povis prunti la libron. Sed antaŭ ol fari tion li demandis min pri mia persona sinteno al religio. Li estis ege legita homo, dum mi sciis pli-malpli nenion pri ĉiuj novaj religiaj movadoj, kiuj tiam floris. Mia nura demando al li estis ĉu ĉi tiuj novaj religiaj movadoj havis ion rilaton al preĝado al Dio. Li diris al mi, ke ili faris vere tion. Kaj tio estis bona, ĉar se li estus dirinta, ke ili ne, ili ne interesus min. Kvankam mi certe aspektis terure naiva, laŭ lia opinio, je mia granda surprizo dum mi foriris, li diris: "Vi baldaŭ estos mia instruisto." Kiel tio eblus, mi ne povis vidi. Sed tamen lia prognozo estis plenumita en multe pli granda grado ol li povus fakte imagi. Li fariĝis mia unua sindonema subtenanto kaj proksima amiko, kaj ne hezitis subteni min ekonomie poste, kiam estis bezono en la misio kiun, kiel la legantoj nun scias, mi devas plenumi. Tiu ĉi subteno signifis, ke mi povis provizore rezigni mian laboron en la oficejo kaj dediĉi min al mia misio, kiu jam komenciĝis la venontan fojon, kiam mi vizitis lin.

Post kiam mi estis iom legante ĉi tiun libron pri teozofio, mi unuafoje spertis la vorton "meditado". Mi sentis min tuj provi ĝin. Kaj tiun vesperon mi ŝlosis la pordon de mia ĉambro kaj laŭ la instrukcioj en la libro sidiĝis kaj komfortigis min. Mi uzis tute novan brakseĝon, kiun mi ĵus aĉetis. Mi ligis malhelan koltukon ĉirkaŭ miajn okulojn kiel plian protekton kontraŭ ajnaj lumradioj de la forta stratlumo ekstere, kiu povus veni tra miaj kurtenoj. Tie mi sidis en tuta mallumo koncentriĝante al Dio. Kaj estis dum ĉi tiu koncentriĝo al Dio kaj en ĉi tiu tuta mallumo, ke mi, en veka, tagkonscia kosma vizio, devis sperti mian, tiam nekompreneblan, dian vokon manifestiĝi kiel kosma scienco, aŭ en la formo de intuicia klarigo, la "multo" kion Jesuo povus diri al siaj disĉiploj, sed kiun nek ili nek la tiamaj publikaj aŭtoritatoj havis sufiĉan gradon de evoluo por povi aŭ kompreni aŭ akcepti, kio kaŭzis, ke la aŭtoritatoj pendigis lin. sur la kruco.

Sed nun venis la tempo, kiam la homoj komencas malsati je la revelacio de Jesuo Kristo de la dia scio, kiun li siatempe retenis aŭ interrompis. Kaj estas ĉi tiu scio, kiu nun devus esti intelektigita kaj renovigita, por ke ĝi estu la bazo de la tutmonda misio de kristanismo kiel fundamento de vivo en la monda epoko, kiu ĵus komenciĝas. Kaj estis ĉi tiu intelektigo kaj regenerado de kristanismo, pri kiu mi konsciiĝis per kosmaj vizioj kaj tio estis transdonita al mi por malkaŝi.

Se dum la vizio estus tempo kaj okazo, mi lemus kontraŭ tiu dia voko, same kiel Moseo, kiam li, rezulte de la vizio de la dia fajro en la dornarbusto, estis vokita por elkonduki Izraelon el Egiptujo. Same kiel li opiniis sin nesufiĉe kvalifikita por plenumi ĉi tiun tre malfacilan mision, ankaŭ mi, kiel homo sen scienca edukado kaj sen ia ajn kosma scio, ankaŭ estintus kontraŭ mia manko de kvalifikoj.

Sed kiel mi jam menciis, ne estis tempo. Kaj krome ĉi tie ne estus loko por esprimi tiajn pensojn. En la sekvantaj horoj mi estis tiel superforte konsumita de dia, supertera potenco, kiu kiel rezulto de la vizioj igis min esti firme tagekonscia pri mia kosma voko aŭ la dediĉo de mia vivo por perfektigi kristanismon kiel scienca kaj firme logika fundamento de la vivo por la homoj, kompletigante ilin laŭ la bildo de Dio laŭ lia simileco, ke mi povis senti nenion alian.


La vizio de Kristo kaj ĝia celo

Kiel mi diris, mi sidiĝis kaj komfortiĝis kun koltuko ĉirkaŭ miaj okuloj en la malluma ĉambro. Mi ne tre longe sidis, kiam aperis blanka gipsa figuro, reprezento de la konata figuro de Kristo kreita de la dana skulptisto Bertel Thorvaldsen. Ĝi ŝajnis esti je distanco de ĉirkaŭ 7 metroj antaŭ mi. Ĝi estis malgranda figuro, ĉirkaŭ duonmetron alta. Ĝi estis tre klara, bela kaj blanka. Sed ĝi estis videbla nur dum mallonga tempo antaŭ ol ĝi forvelkis kaj la ĉambro estis denove malluma. Poste evidentiĝis al mi, ke ĉi tiu gipsa figuro iel devas simboli por mi la identecon de la dia estaĵo, kiun en la postaj radiantaj vizioj mi spertu – ne kiel morta figuro – sed kiel kosma vivanta estaĵo, kiun mi fariĝus. unu kun. Blindiganta, supertera formo nun komencis formiĝi, radianta en la plej blanka de blanka lumo. Ne plu estis la gipsa figuro de Thorvaldsen, sed vivgranda vivanta Kristo, kiu sufiĉe malrapide venis al mi kun etenditaj brakoj kvazaŭ por ĉirkaŭpreni min. La kolosa lumo, kiu radiis el la formo kaj ĝia vestaĵo, prenis la formon de miloj kaj miloj da helaj mikro-sunoj, ĉiu el kiuj estis pli malgranda ol la kapo sur la plej malgranda ebla pinglo. Ĉiu elradiis blindigan, blankan lumon, kiu kreis senton de bonfarto, kaj ĉi tiu lumo donis formon al la ĉiela, vivanta Kristo tra la helbluaj ombroj, kiuj en iu rimarkinda maniero formiĝis. Mi rigardis ensorĉite ĉi tiujn diajn mirindaĵojn el pli alta mondo. Sed tiam la formo forvelkis kaj mi trovis min denove por momento en mallumo. Sed tiam la hela supertera formo de Kristo aperis denove, ĉi-foje en multe pli granda grandeco kompare kun la normala korpograndeco de tera homo. Kvazaŭ mi estus paralizita kaj nur fikse povus rigardi la radiantan formon, kiu nun estis ĝuste antaŭ mi kaj moviĝas ĝuste en mian organismon aŭ ĝuste en la plej internajn partojn de mi mem. Jen ĝi haltis kaj staris. Sed el ĉi tiu dia formo eliris nun kolosa lumfluo. Kaj en ĉi tiu lumo mi povus rigardi super la mondon. Estis kvazaŭ mi estus ekster la Tero. Mi povis vidi ŝipojn navigi sur la oceanoj. Mi vidis kontinentojn kun urboj kaj pejzaĝoj pretergliti, resume, mi povis vidi tion la intensa lumo de la Kristo-figuro el mi mem brilis kaj ekbrilis super la tuta mondo. Kaj per tio la supertera, dia vizio finiĝis. Mi estis denove sola, reen en la mallumo. Sed la supertera, blanka lumo de la Kristo-figuro restis en mi kaj ankoraŭ daŭre brilas kun kreskanta intenseco en mi. Fariĝis mia misio malkaŝi ĉi tiun eternan, radiantan kampon de universala amo per la tutaĵo de mia kosma literaturo, miaj kosmaj analizoj, kosmaj simboloj kaj la pli malgrandaj libroj, same kiel miaj 59 jaroj da kosma prelegado kaj dum ĉi tiu periodo donante konsilojn, gvidon kaj kuraĝigon al centoj kaj centoj da homoj, kiuj suferas sub malfeliĉaj sortoj. Sakoj da dankleteroj de ĉi tiuj homoj reasertas tion, kion mi skribis.

Sed kiel ĉi tiu landa farmisto, laktisto, noktgardisto kaj oficejisto, nelegita kaj malhavanta intelekta kapablo, povus krei kosman sciencon, sen studado, esploro aŭ scienca gvidado de iu ajn tera, spirit-scienca aŭtoritato, la fina konkludo pri kiu estas la eterna mondbildo, kun sia esenca fundamento de la universala amo, la senmorteco de la vivuloj kaj ilia aspekto kiel majstro de sia propra sorto? – Ni ekscios! –


La ora lumo

Ĉi tiun intense radiantan vizion de Kristo, kiun mi priskribis, mi spertis en absolute veka, kosma taga konscio kaj ne en stato, en kiu mi iel spertis sonĝojn kaj halucinojn. Ĝi estis klara, taga konscia deklaro de misio kiun mi devus plenumi. Sed estas vere, ke mi ne povis tuj kompreni aŭ konsciiĝi pri tio, kiel mi, senscia kaj neinformita homo, kapablus administri tian altan kaj sanktan, spiritan aŭ kosman taskon. Sed ĉi tiu stato de nescio ne estis daŭronta tre longe. La sekvan matenon mi sentis, ke mi devas denove mediti en mallumo, kiel mi faris la antaŭan vesperon. Ankoraŭfoje mi sidis sur mia vimena seĝo, kiu ŝajnis esti ŝargita per ia formo de potenca, spirita energio. Mi havis la koltukon super miaj okuloj kaj trovis min tiel en kompleta mallumo, sed en absolute veka, taga konscia stato. Tute tuj estis kvazaŭ mi vidus en duonmalluman ĉielon super kiu malhela ombro moviĝis, lasante la ĉielon pli hela. Tiu ĉi ombro plurfoje pasis super la ĉielo, ĉiufoje la ĉielo ĉiam pli hela ĝis ĝi estis blindiga oceano de lumo, la koloro de plej pura oro. Ĝi estis pli hela ol iu ajn alia lumo en ekzisto. Ĝi prenis la formon de miloj da vibraj, vertikalaj oraj fadenoj kiuj plene plenigis la spacon. Mi trovis min sola meze de ĉi tiu dia, vivanta vastaĵo de ora lumo, sed sen ia ajn videble materiigita aspekto. Mi ne havis organismon, same kiel ĉiuj kreitaj aferoj ĉirkaŭ mi, mia ĉambro, miaj mebloj, ja, la tuta materia mondo, tute malaperis aŭ estis ekster la atingo de miaj sensoj. Malgraŭ tio, ke la blindiga ora lumo, kun siaj vibraj, radiantaj oraj fadenoj, ensorbis en si ĉion, kio alie atingeblas por la sentoj aŭ la vivsperto, ĝi tamen estis enplantita en mi aŭ mi povis per ĉi tiu brila, ora malpeza sperto en tagkonscia maniero ke mi havis vivantan ekziston preter la kreita mondo, preter ĉio, kio normale ŝajnus esti kreitaj fenomenoj. Mi estis ekster tempo kaj spaco. Mi estis unu kun senfineco kaj eterneco. Mi estis en la elemento de mia senmorta mi, ke kune kun la senmorta mi de ĉiuj vivantaj estaĵoj estas unu kun la mi aŭ eterna origino de la universo. Mi estis unu kun tio, kio estis serĉita kaj adorita, kaj konscie kaj nekonscie, de ĉiuj kulturoj, religioj, rasoj kaj popoloj de la mondo ekde tempo nememorebla – la sola eterna, ĉiopova, ĉiosaĝa kaj ĉioama Diaĵo de la universo.

La vizio pasis. Ĝi daŭris nur kelkajn sekundojn aŭ eble nur frakcion de sekundo, se oni en tiu ĉi kunteksto povas entute paroli kaj sperti tempon. Mi revenis denove en mia fizika stato. Mia restado en la ora lumo kaŭzis plene superfortan ŝanĝon en mia pensmaniero, kiu klarigis al mi, ke mia vizio de la ĉiea, ĉiopleniga ora lumo estis absolute ne io, kion mi spertis en sonĝo, fantazio aŭ halucino, sed vera, veka, tagkonscia, kosma sperto. Ĝi lasis min en nova stato de konscio, kiu ebligis al mi krei miajn kosmajn analizojn kaj simbolojn de la eterna universo aŭ la solvo mem de la mistero de la vivo. Kun ĉi tiu sperto de la blindiga ora lumo mi estis levita el la nuna kosma blindeco de la tera homaro al la pli alta, kosma vidpunkto de vivo, vido kiu montris al mi, ke universala amo estas la ĉefnoto de la universo kaj formas la bazon de la renovigo de Kristanismo kaj ĝia plua reklamado kiel fundamento de la nova monda epoko kiu nun komenciĝas, kaj iras al la plenumo de la Dia plano rilate la kreadon de la homaro, nome ĝia evoluo al universala amo kaj la kosma konscio kiu estas ĝia rezulto kaj sekve. ĝia iĝo laŭ la bildo de Dio laŭ Lia simileco.

Sed ĉi tiu eterna vero pri vivo aŭ la solvo de la mistero de la vivo ne troviĝas per la uzo de mikroskopoj, teleskopoj, kalkuliloj, komputiloj aŭ similaj. Kaj oni absolute ne trovas ĝin ankaŭ uzante atomajn aŭ hidrogenajn bombojn kaj aliajn instrumentojn de la infero. Sed post kiam la milito ene de homoj mortigis la militon ekster* la homoj, universala amo, kiu estas la eterna lumo de kristanismo, trafluos la nuntempan forte energian esploron aŭ serĉon de la reala vero kaj benos ĝin per la solvo. al la mistero de la vivo. Tiu ĉi solvo estas la identeco de la eterna universo kiel vivanta estaĵo, kiu konsistigas la senfinecon kaj la eternecon kaj kiu malkaŝas sin tra la tempo kaj la spaco kaj kiu parolas al la vivuloj per la vivestaĵoj, ĉiu laŭ sia speco, sia raso, sia lingvo kaj sia esti maniero, kondukante ilin al konscio kaj kreiva potenco super la tuta materio - ĉu ĝi estas fajro, malvarmo, akvo, aero aŭ radioforma materio (aŭ tio, kion ni nomas "spirito") - kaj per tio al la estimanero de universala amo. La spirito de kristanismo aŭ de universala amo tiam brilos kaj ekbrilos el ĉies okuloj al ĉies okuloj, igante ĉiujn karesi ĉiujn. Kaj en ĉi tiu plenumo de la eternaj esencaj bezonoj de la universo por feliĉo, aŭ la plej alta feliĉo kaj ĝojo de la vivo esti vivanta, la finita homo tiel, en veka, tagkonscia maniero, renkontos la eternan Dion en ĉiu ago, renkontos liajn vortojn. en la vortoj de ĉiu homo, kaj renkontu lin en la universala amo de ĉiu homo. Por la homoj sur la Tero, monda elaĉeto nun estas ĉesigita. La kreado de Dio de la homo en lia simileco nun estas kompleta. La spirito de Dio sur la vizaĝo de la akvoj fariĝis regno de la ĉielo sur la Tero. Dio denove promenas kun Adamo en la Edena ĝardeno.


Pri mi mem

Ĉi tiuj kosmaj vizioj, kiujn mi priskribis ĉi tie, neniam estus skribitaj, se ili ne estus dia procezo, kiu malfermis en mia pensmaniero aŭ psiko novan sensan strukturon, kiu donis al mi konstantan, kosman tagan konscion. Kaj estas per tiu ĉi mensa stato, ke Dio per sia sankta spirito donis al mi scion, energion kaj kuraĝon kaj la sensan kapablon porti pluen la dian proklamon de Jesuo pri la scienco de universala amo, la "Tria Testamento" de la vivo, por intelekta homaro, kiu estas komencante iĝi spirite malsata.
Kun ĉi tiu scienco de universala amo, la homaro trovos sian vojon al la centra punkto en la misio de Kristo kaj vidos la mesaĝon de Jesuo liberigita de la miloj da jaroj de la mallumaj, malveraj interpretoj de nescio, superstiĉo, naiveco kaj maltoleremo.

Oni ne pensu, ke ĉar mi ricevis la taskon daŭrigi la mision de Kristo kaj malkaŝi la venontan kompletigo de la homaro de Dio laŭ lia bildo, ke mi estu iu adorata, atendante ke homoj traktu min kiel personon de pli alta. spirita rango, eble eĉ altigante min ĝis esti la Dieco mem, kiel homoj faris kun Kristo. Estus terura miskompreno, fakte tute distordo de la absoluta vero aŭ realo. Mi nur vivis mian fizikan ekziston tiel, ke miaj kapabloj kaj sorto ebligis al mi. Ke mia vivo estis manifestiĝo de pli alta, kosma scio, ke homoj, per la rapida liberigo de malhela karmo, kiu okazas en la momento, kompare rapide estos pretaj ricevi, estas pruvo de la kolosa logiko, kiu regas la Diecon. krea regno. Ke oni donis al mi la kapablojn, kiuj ebligis al mi malkaŝi al la homaro, en formo de kosmaj analizoj, la solvon de la mistero de siaj propraj vivoj kaj ilia rilato al la ĉiopenetranta kaj ĉiea eterna Dieco, tute ne estas pro tio. mi estis iel aparte favorata de la Dieco. Dio tute ne havas favoratojn. Ĉiuj estas egalaj en lia universala amo. La kapabloj, kiujn mi atingis la stadion de esti evoluita, estas nur tio, kion ĉiuj homoj antaŭ mi atingis kaj kion atingos ĉiuj, kiuj venos post mi, absolute ĉiuj senescepte. Estas do vere nenio por danki aŭ adori min. Estis mirinda, dia sperto alporti la eternan lumon en mondon, en kiu homoj ankoraŭ grandparte ĝemas en la mallumo.

© 1981 Martinus Institut