Pri La Tria Testamento

La Tria Testamento enhavas neniujn teoriojn. Ĉio estas afero de sperto - persona sperto. Al la leganto ĝi ofte povas resti teorioj. Multaj! Necesas tempo ĝis la teorioj estas digestitaj kaj fariĝas personaj spertoj. Kiom da tempo? Ĉu tago? Kelkajn semajnojn? Iuj jarcentoj? Kvin vivdaŭroj sur ĉi tiu tero? Kiu scias.

Eterneco

En La Tria Testamento la vivo estas vidata el la eterna vidpunkto. Vivo ne estas kreita. Ni ĉiuj estas senmortaj. La kreita materio estas submetita al naskiĝo kaj morto. Vi kaj mi ne estas kreitaj materio. Niaj iloj estas. Korpo kaj penso estas pereemaj. Ili ŝanĝiĝas. Feliĉe! Vivo - la kreinto - estas nepereema. Vi konsistas el ĉio. Ĉio ripozas en eterneco kaj nepereeco. Eterneco estas sennoma. Ĝi estas. Kiam ni spertas tion, ni estas "unu kun la Patro", kiel Kristo.

Ĉia-amo

Laŭ La Tria Testamento ni estas majstroj de tempo kaj spaco. Ĉia-amo malfermas la fenestron de la animo al eterneco kaj senfineco. Ĉia-amo estas fonto de scio. Ni malkovras nian propran internan identecon - senmortecon. La rando de tempo kaj spaco malaperas. Ni kreas nian propran destinon. Ĉu ni feliĉas? Ne ĉiam. Sed ni evoluas kaj lernas. Tra multaj vivoj sur la tero.

Justeco

Ĉie regas amo kaj ordo. Eĉ kiam ĝi ŝajnas esti plej kaosa. La leĝoj estas eternaj, ili ne estas inventitaj. Kiel la vivo mem. Ĉio, kion ni faras, revenas al ni mem. Antaŭe aŭ poste. Bono kaj malbono. Ni havas senliman tempon ĉe nia mano. Tial ami sian proksimulon kiel unu mem estas la plej alta ordono en la vivo. Ni ŝiras tion, kion ni semas. La leĝo de destino kiel ĝi estas nomita.

La Simptomoj de nescio

Ne koni sin mem kaŭzas problemojn, en nia propra menso kaj al niaj kunhomoj. Ĉi tiu sufero plenumas la malnovajn profetaĵojn de "Juĝo-tago". La Tria Testamento diras, ke ĉi tiu sufero, ĉi tiuj spertoj de nescio, kondukos nin ĉiujn al la sama konkludo - amo.

Spirita scienco

Sed ĉi tiu kondico, ĉio-amo, ne povas esti atingita tuj. Ĉi tiu fina ekvilibro devas disvolvi paŝon post paŝo; eĉ saĝo estas evolua procezo. La celo de ĉi tiu procezo estas la absoluta scio pri la vero. Por atingi tiun ĉi sperton ĉiu devas esplori la vivon mem, sed en ĉi tiu procezo la analizoj servas kiel helpmano. La paŝo post paŝo logiko kondukas nin al la kosma vidpunkto de vivo...

presse foto 03 th

Kiu estas Martinus?

Kiu estas ĉi tiu homo, kiu konsideras sin kapabla klarigi la misteron de la vivo?
En la antaŭparolo al la ĉefverko en La Tria Testamento, "Livets Bog", Martinus (1890-1981) skribas:

“Ĉar mia propra vivo estas tia, ke mi rajtis sperti por mi la supre menciitajn sciojn [ De kie ni venas? – kien ni iras? – Kiuj ni estas? – kaj kiel ni vivu por fari nin la objekto de absoluta feliĉo?" Tiu ĉi citaĵo estas prenita el la supra sekcio en Livets Bog ] en tia pura formo, ke ĉiel ĝi pravigas la diajn vortojn: "ĉio estas tre bona. ", kaj povas do ekzisti nur kiel identa al la absolute rekta respondo al la ĉiamĉeesta demando de la mondo, "Kio estas vero?" Mi sentis kiel mia devo igi ĉi tiun sperton aŭ scion alirebla por la ĝenerala publiko; kaj ĝi estas ĝuste mia unuamana kono de la kosmaj realaĵoj regantaj la universon, en la formo de supertera Providenco aŭ dia estaĵo, ke mi klopodas pruvi per la esprimoj "La Libro de Vivo" ("Livets Bog") aŭ "Eterna Saĝo"." (Livets Bog I, paragrafo 7)

DTT

Kiel utilas la Tria Testamento

"Kiel la vivo ... montris sin al mi kiel stato de radianta lumo kaj perfekteco kaj malkaŝis la identecon de vivantaj estaĵoj kiel "filoj de Dio", kaj krome montris al mi, ke amo estas la plej potenca faktoro en ĉiu manifestiĝo, ĉar "por estu ĝojo kaj beno por ĉio, kun kio oni kontaktas” estas la sola afero, kiu povas alporti la individuan klarecon pri si mem, pri lia dia Patro kaj pri la ekzistanta monda ordo kaj estas samtempe la sola afero, kiu povas liberigi aŭ gvidi lin el ĉio, kio venas sub la koncepto de "doloro", kaj fine, ke la sorto de ĉiu estaĵo estas konstruita el la efikoj, de kiuj tiu estaĵo mem estas la kaŭzo, mi sentis, ke por malkaŝi mian konscian staton, en la formo de bildoj, teksto, parolo kaj mia vivmaniero povus esti utila, kiel helpo, al ĉiuj, kiuj serĉas la veron, la Patron aŭ la Dion kaj al ĉio, kion la Patro donis al mi en la formo de mia ĉirkaŭaĵo. .” (Livets Bog I, paragrafo 19)

Defendo de ĉiuj vivantaj estaĵoj

"Kiel la Patro tiel permesis, ke tion, kion mi mem spertis, same kiel la formadon de mia propra amasiĝo de sperto kaj la stato de mia konscio, estu tia, ke la rerakonto de ĝi en la formo de "Livets Bog" estas identa al malkaŝo de la identeco de ĉiuj vivantaj estaĵoj kiel "filoj de Dio", samtempe kiam ĝi malkovras la proksiman reciprokan rilaton, kiun la religioj havas unu al la alia kiel amasojn da radioj el unu sama lummaro, per tio. konsistigante plian defendon de ĉiuj estaĵoj ekzistantaj, li per tio mirinde igis "Livets Bog" ilo por montri kaj forigi la lastan restaĵon de tiu formo de nescio, kiu kondukas al maltoleremo kaj ĝia kunulo "sufero". . Ĉar nescio estas fakte la vera kaŭzo de ĉio konata al la mondo kiel "malbono". Kie nescio estis forigita, tielnomita "malbono" ĉesas ekzisti." (Livets Bog I, paragrafo 19)

Neniu religio aŭ sekto

"Kiel "Livets Bog" konsistigas rerakonton de la sperto de ĉi tiu ĉie ampleksa "religio de la vivo" kaj estis manifestita cele al stimulo de la disvolviĝo de la kapablo de ĉiu individuo kompreni ĉi tiun religion por si mem, por ke li estu kapabla vidi mem – ne surbaze de “Livets Bog¨, sed surbaze de la propra rekta parolo de la vivo – kion li devas fari kaj ne devas fari, kio estas reala kaj kio estas nereala, oni tiam povos kompreni tion “ Livets Bog” en neniu cirkonstanco devus funkcii kiel forto stimulanta la formadon de iu ajn sekto, religio aŭ kredo, precipe ĉar la religio de vivo, kiel jam menciite, rekonas ĉiujn vivantajn estaĵojn - kaj tiujn kun kredo kaj tiuj sen, kaj la tielnomitaj "sanktaj" kaj la tielnomitaj "malpiaj", kaj bestoj kaj homoj - kiel estante jam, ĉe naskiĝo, membroj, praktikistoj kaj adeptoj." (Livets Bog I, paragrafo 15)

La signifo de sufero

“Mi vidis, ke mi estas senmorta estaĵo kaj ke ĉiuj aliaj estaĵoj ekzistantaj estas eternaj realaĵoj havantaj, kiel mi mem, senfinan ĉenon de antaŭe spertaj vivoj malantaŭ ili, mi ankaŭ vidis, ke ni ĉiuj evoluis el malaltaj, primitivaj formoj de ekzisto al nia nuna kondico, kaj ke tio estis nur provizora ligo en ĉi tiu serio de evoluaj kondicoj, kaj ke ni tiel estis survoje al gigantaj altaj formoj de ekzistada ebenoj for en la malproksimo. Mi vidis, ke la universo konsistigis ununuran grandegan vivantan estaĵon, en kiu ĉiuj aliaj estaĵoj, ĉiu el ili individue, estis organoj kaj ĉiuj el ni, homoj, bestoj, plantoj kaj mineraloj konsistigis unu familion kaj estis, figure parolante, el la sama karno kaj sango. Mi vidis radiantajn kaj scintilantajn mondojn kun neimageblaj specoj de homoj, homajn rasojn kun moralo kaj idealismo, kiuj esprimis tian diecon kaj tiom harmoniis kun la leĝo de ekzisto, ke ili povus esti komparitaj al oazo kun ordinara tera moralo komparebla al dezerto. . Sed mi vidis ankaŭ mondojn de multe pli malalta naturo, mondojn en kiuj la barbareco ekzercis tian decidan potencon, ke la vivantaj estaĵoj tie devis mortigi por vivi, tio estas, mondojn, kie la plej alta baza vivkondiĉo estis identa al la plej alta ebla formo de malobservo de la leĝo de ekzisto, tiel igante ĉi tiujn mondojn la plej elstarajn kadrojn por elmontro de malsano kaj bezono, mizero, malĝojo kaj sufero, kiu estas kategorio de globoj, kiujn la tera globo ne povas esti tute esceptigita de aparteno. Krome mi vidis, ke mallumo aŭ tiel nomata "malbono" estas fakte identa al la evoluo de la individuoj de tiuj kvalifikoj, kiuj estas nepre necesaj por ebligi la vivon en la superaj mondoj poste esti travivita de la samaj estaĵoj kiel feliĉo aŭ bonfarto, kaj mi tiel komprenis, ke "mallumo", kosme komprenita, estas same granda beno kiel lumo kaj ke ĉio, el la dia vidpunkto, estas tre bona. Sed mi ankaŭ sentis, ke ĉi tiu scio neniam povus esti spertita aŭ aperi kiel vera realo por iu ajn estaĵo antaŭ ol la amfakultato de tiu estaĵo estas tiom progresinta en sia evoluo, ke ĝi povas esti nur bona kaj amema al ĉiuj vivantaj estaĵoj kaj tial ne povas misuzi ĉi tiu scio kreante el ĝi pravigon por egoismaj aŭ senamaj agoj. Tiel mi sentis, ke la tuta universo estas trapenetrita de senfina amo kaj saĝo. Kien ajn mi direktis mian vidon en la "mallumo", ĝi lumiĝis - mi fariĝis mia propra lumfonto. La kosma fajrobapto, kiun mi suferis, pli profundan analizon pri kiu mi ne povas eniri ĉi tie, lasis min kun la fakto, ke estis liberigitaj en mi tute novaj sensaj kapabloj, kapabloj kiuj igis min kapabla - ne en ekvidoj, sed, male, en konstante maldorma stato de taga konscio - esplori ĉiujn fundamentajn spiritajn fortojn, neviditajn kaŭzojn, eternajn mondleĝojn, bazajn energiojn kaj bazajn principojn malantaŭ la fizika mondo. La mistero de la ekzistado estis do neniu mistero por mi. Mi fariĝis konscia en la vivo de la universo kaj iniciatis "la dian kreivan principon"." (Livets Bog I, paragrafo 21)

Ĉiuj estos perfektaj

“Tio ĉi mia kosma sperto kaj kondiĉo fariĝis la liberiga faktoro por miaj postaj agadoj en la mondo kaj por la kreado de Livets Bog. Sed ĉar ĉi tiu spirita procezo, kiel antaŭe menciite, estos travivita de ĉiu individuo, kiam, en sia eterna ekzisto, li trapasos tiun evoluŝtupon, kiu estas necesa por la menciita sperto, tiam oni vidos ĉi tie, ke, koncerne sensorajn donacojn, mi ne reprezentas ajnan specialan privilegion aŭ ajnan escepton al la regulo, kaj tiel en la eterna evoluo mi ne povus eble konsistigi unu solan joton pli ol tio, kiu ĉiuj aliaj vivestaĵoj antaŭ mi estis kaj kiu ĉiuj aliaj vivestaĵoj post mi estos." (Livets Bog I, paragrafo 22)

La Biblio kaj la Tria Testamento

Laŭ Martinus, la Biblio enhavas la plej grandan religian mesaĝon en la mondo. Li skribas, ke ne ekzistas pli bonaj direktoj, kiuj donas la vojon al Dio kaj feliĉan sorton, ol tiuj jam donitaj al la homaro en, ekzemple, la Prediko de Jesuo sur la Monto. Ne ekzistas pli alta ordono ol tiu "Amu vian Dion super ĉio kaj vian proksimulon kiel vin mem". La Tria Testamento certe ne estis kreita por forkonduki homojn de tiuj eternaj veroj – tute male – ĝi estis kreita por montri, ke ili esprimas sciencajn realaĵojn. Tia rememorigilo ŝajnas esti vokita por konsideri ĉiujn krizojn kaj mondmilitojn de nia tempo.

La daŭrigo de la misio de Kristo

Ĉu eblas, laŭ tio, kion diris Kristo, pravigi daŭrigon de la Biblio? En la evangelio de Sankta Johano, ĉapitro 16, ni legas: “Mi havas ankoraŭ multajn aferojn por diri al vi, sed vi ne povas ilin elporti nun. Tamen kiam venos Li, la Spirito de la vero, li gvidos vin en la tutan veron; ĉar li ne parolos de si mem; sed ĉion, kion li aŭdos, tion li parolos; kaj li montros al vi la estontecon. Li gloros min, ĉar li ricevos ĝin el Mi, kaj ĝin montros al vi. (Johano 16, 12-15.) El ĉi tiu citaĵo aperas, ke Kristo ne povis rakonti ĉion, kion li sciis. Eĉ la persone elektitaj disĉiploj ne povis kompreni ĉion. Laŭ Kristo, la vero pri Dio kaj la mistero de la vivo estus malkaŝitaj poste.

presse foto 01 th

 

Martinus 1921

 

 

La inico de Martinus

La spirita procezo, kiu konsciigis Martinus pri senmorteco kaj tio estis antaŭkondiĉo por li povi skribi la Trian Testamenton, estas priskribita ĉi tie per siaj propraj vortoj:

"La Spirito de Dio", kiu laŭ la Biblio "moviĝis sur la vizaĝo de la akvoj", la "fajro" kiun Moseo vidis brulanta en la dornarbusto, la "fajro" kiu prenis Elija en la Ĉielon, la "fajro" tra kiun Jesuo estis transfigurita sur la monto, la "fajro" kiu aperis super la kapoj de la apostoloj, kaj poste ŝanĝis Saulon en Paŭlon survoje al Damasko, la "fajro" kiu dum ĉiuj tempoj estis la "alfa" kaj "omega". ” en ĉiu formo de sublima kreado, manifestiĝo aŭ revelacio. Estis ĉi tiu mem fajro flamanta antaŭ miaj propraj okuloj, vibranta en mia propra brusto, en mia propra koro, envolvanta mian tutan estaĵon. Mi sentis, ke mi banus en elemento de amo. Mi estis ĉe la origino, la fonto mem de ĉio varma en la simpatio de patro kaj patrino al iliaj idoj, de reciproka sindonemo en la amoroj de juna paro. Mi vidis la potencon, kiu igis la manon subskribi la leteron de pardono, aboli la sklavecon, protekti la etajn de la vivo, ĉu ĝi estas besteto aŭ malforta homo. Mi vidis la sunbrilon, kiu povas fandi la glacion kaj forigi la malvarmon de ĉiu menso, transformi la dezertajn dezertojn de senespero kaj pesimismo en fekundajn kaj sunplenajn regionojn de konscio, varmigi la koron, inspiri la cerbon, tiel igante la individuon pardoni maljustecon, ami sian. malamiko, kaj komprenu la krimulon. Estis kvazaŭ mi ripozus ĉe la sino de la Ĉiopova Diaĵo. Mi loĝis ĉe la fonto de la amo supera, perceptis dian perfektecon, spertis esti unu kun la Vojo, la Vero kaj la Vivo, estis unu kun la Patro de ĉio.” (El Sur la Naskiĝo de mia Misio)

 LBall

"La Konsolanto, la Sankta Spirito" estas spirita scienco

"Kio estas "la Konsolanto, la Sankta Spirito"? Certe ne estas homo, nova Kristo, kiu venos por provizi ligan ligon inter la Dieco kaj la homoj. Ĉi tiu "spirito de vero" estas la malkaŝo de monda vero. Ĝi estas scienco pri la universo kaj per tio pri Dio. Ĝi devas esti priskribo de la solvo al la mistero de la universo. Ĝi estas do libro, kiun homoj povas legi, kiel ili povas legi la Biblion. Ĉi tiu "Konsolanto, la Sankta Spirito, kiun la Patro sendos", kiun Kristo antaŭdiris venos, estas do "libro de vivo" aŭ "libro de scio" kiu estos evidentigita al la homaro.

Sed libro kun la vero pri la Dieco kaj la universo povas esti nur la daŭrigo de la kosma mondcivilizacio, kiun Kristo iniciatis antaŭ du mil jaroj kaj kiun ni konas kiel "Kristanismo". Ĝi devas esti libro kiu kreas intelektan, ne dogman, lernejon de Kristanismo. Ĝi devas esti libro kiu montras la finitan kristanan mondcivilizacion en fizika same kiel spirita manifestiĝo. Ĝi devas esti libro, kiu brilas lumon per la kulmino de ambaǔ mallumo kaj lumo, kaj tra la vivofunkcio en la universo kiu konsistas el ĉi tiuj, kiu estas la senmorteco de vivantaj estaĵoj.

Ĝi devas esti libro kiu montras senfinecon kaj eternecon kaj la vivantajn vivfunkciojn en la formo de "spaco" kaj "tempo" kiuj estas derivitaj de ili, libro kies plej alta konkludo estas "ĉioinkluziva scio" kaj "ĉiopovo" kiuj, kiam ĉi tiuj perfekte kunlaboras, estigas ĉian amon kaj kiu konsekvence estas la sama kiel la eterna vivo en la vivuloj. Ĉi tie ni venis al la "fiksa punkto" de la universo, kaj ĝia origino "la Patro de Vivo", la absoluta kaj nur ĉiopenetranta eterna Dieco. Tia libro ne povas ne enhavi "tiun grandan kvanton", kiun Kristo devis rakonti al la homaro, sed kiun Dio donus al la estontaj generacioj poste. Tia libro ne povas ne esti "la Konsolanto, la Sankta Spirito". Per ĝia fundamenta subteno de Kristanismo kaj pro ĝia rilato al la du testamentoj de la Biblio, ekzistas pravigo nomi ĝin "La Tria Testamento".

"La Tria Testamento" estas do libro de saĝo aŭ scio. Ĝi estas la rivelado de la eterna brilo de "ĉio-ampleksa amo", kiu siavice estas la malkaŝo de la "bildo de Dio", ke ĉiuj vivantaj fizikaj estaĵoj tra reenkarniĝo aŭ renaskiĝo estas en la procezo de esti transformitaj.

En "La Tria Testamento" ĉiuj nefinitaj estaĵoj, tio estas "fizikaj estaĵoj", bestoj same kiel homoj, estas malkaŝitaj kiel sur la sama vojo, vojo kiu kondukas neeviteble al kosma konscio kaj per tio al travivado de la ora gloro de la universo, la ora lumo, la eterna viveco en vivantaj estaĵoj kaj per tio al "krista konscio" kaj esti "unu kun Dio". Kristo estis ĝuste la modelo por krei la konscion de Dio en homoj. Ĉu Kristo ne diris: "Ĉiu potenco estas donita al mi en la ĉielo kaj sur la tero"? (Mat. 28:18). Kiel li povus esti laŭ la bildo de Dio sen ĉi tiu kapablo? Kaj kiel iu alia estaĵo povus esti kreita laŭ Lia bildo sen ke ili estu kondukitaj al ĉi tiu sama kapablo? “La Konsolanto, la Sankta Spirito” estas do, en la formo de ĉi tiu “Tria Testamento”, daŭrigo de la proklamo de Kristo. Ĝi estas daŭrigo de la proklamo de la eterna Lumo de "la stelo de Betleĥemo". Ĉi tie en ĉi tiu eterna lumo estas malkaŝita al la mondo la solvo al la plej grandaj principoj en la vivo kaj per tio la neŝancelebla fundamento de Kristanismo, la esenca fundamento de feliĉo kaj bonfarto." (Citaĵoj el manuskripto de Martinus, verkita dum la lastaj jaroj de lia vivo kaj ĝis nun neeldonita en ĝia tuteco. El Enkonduko al la Tria Testamento)

La monda situacio aŭ la anoncita "tago de juĝo"

Estas tia ke oni estas devigita priskribi ĝin kiel la staton de Finjuĝo aŭ Armagedono kiu, laŭ Kristo, trafus homojn en la "lastaj tagoj". Ĉu la biblia rakonto pri la estonteco ne aldonas, ke "la diablo furiozas en sia tuta forto"? Kion ni vidis en la formo de la du mondmilitoj, kiuj furiozis ene de la surtera homaro ĉi-jarcente? Ĉu ni ne vidis provojn ekstermi metropolojn kun iliaj loĝantaroj kaj kulturaj havaĵoj? Fakte ĉu homoj ankaŭ ne provis ekstermi tutan ason de homoj? Ĉu ni ne vidis milionojn da homoj murditaj – ne nur sur la batalkampoj defendante sian propran landon aŭ atakante la vivspacon de aliaj homoj – sed ankaŭ en la civila vivo senditaj al gasĉambroj kie ili estis murditaj surloke sen ia juĝa aŭ laŭleĝa bazo kaj nature tute ne konsiderante la ordonojn, kiuj gravas por la vivo: "Ne mortigu", "Vi pardonu vian proksimulon", "Remetu vian glavon sur ĝian lokon; ĉar ĉiuj, kiuj prenas la glavon, devas perei per la glavo”. Ĉu la plenumo de ĉiuj leĝoj ne estas ĝuste la granda ordono: “Amu vian Dion super ĉio kaj vian proksimulon kiel vin mem”? Kie estas la kredo je ama Dio kaj praktika kristana civilizacio en ĉi tiu Finjuĝa ekzisto, kie amasoj da homoj, infanoj same kiel plenkreskuloj, maljunaj kiel junaj, konsumiĝis kaj mortis en la teruraj koncentrejoj aŭ mortkoncentrejoj kiuj ĵetas iliajn mallumajn ombrojn de diabla konscio super la tuta Tero?” (La Eterna Mondbildo I, Enkonduko, paragrafo 2)

Homoj forlasas religiajn dogmojn

“Kial la religiaj idealoj, kiuj estis proklamitaj al homoj dum la jarmiloj, ne povis malhelpi ĉi tiujn demonajn manifestiĝojn kaj la sekvajn mortojn, handikapojn, malsanojn, malfacilaĵojn kaj malkreskon de moralo? Ĉu ne estas ŝajne, ke la tradiciaj religiaj idealoj aŭ dogmoj, kiom ajn diaj ili estis, ne povis liberigi la homaron de ĉi tiu Finfina epoko de teruro? Fakte, ĉu ni ne vidas, ke homoj simple kreskas el ĉi tiuj idealoj preskaŭ kiel infanoj, kiuj kreskas el siaj vestoj aŭ ŝuoj? Perdi sian kapablon kredi je ili estas do tute nature. Ĉu milionoj da homoj ne fariĝis materiistoj aŭ ateistoj? Ĉu ne estas same neŝancelebla fakto, ke ĉi tiu nombro ankoraŭ pligrandiĝas, ke estas pli kaj pli da malplenaj sidlokoj en la preĝejoj aŭ domoj de Dio dum la diservoj? Ĉu per tio ne fariĝas fakto, ke la plej altaj vivdeterminaj kosmaj veroj, religiaj ordonoj kaj dogmoj fariĝis mistero, fariĝis io, kion inteligentaj homoj efektive opinias, ke sub ili havas ion ajn rilatan al aŭ je kio kredas? Ĉu estas io la afero ĉe homoj aŭ ĉu la religiaj idealoj estas malĝustaj?" (La Eterna Mondbildo I, Enkonduko, paragrafo 3)

Homoj, kiuj ne postulas logikan pravigon por akcepti la tradiciajn idealojn kaj dogmojn

“En la absoluta senco estas nek la homoj nek la religiaj idealoj malĝustaj. La religiaj idealoj estas sprite adaptitaj por konveni al la homoj, al kiuj ili estis donitaj, laŭ sia aparta evolua paŝo. Kaj por ĉi tiuj homoj la idealoj formas esencan fundamenton de sia vivo. Sed granda parto de la homaro kreskis de ĉi tiuj evoluaj paŝoj. Ĉi tiuj estaĵoj devas varii gradojn kreskitajn ĝis pli altaj evoluaj paŝoj. Ili vivas en tute alia mensa sfero de tiu, por kiu la tradiciaj religiaj respondoj kaj dogmoj estis adaptitaj kaj al kiuj la estaĵoj en tiu sfero povus cent procentojn kapitulacigi pro sia instinkto, kiu ankoraŭ estas iel florita. Ili ankoraŭ ne estis tiel evoluintaj en inteligenteco, ke ili postulis intelektan konfirmon aŭ pravigon por ĉi tiuj religiaj idealoj aŭ dogmoj. Por ili sufiĉis, ke ili estis donitaj de aŭtoritatoj. " (La Eterna Mondplekto I, Enkonduko, Paragrafo 4)

Homoj, kiuj postulas logikan pravigon

“Sed ĉi tio ne funkcias hodiaŭ. Hodiaŭ grandaj amasoj de homoj perdis sian fakultaton por kredi, ĉar ilia instinkto havas pli aŭ malpli grandan degenerita pro la disvolviĝo de sia inteligenteco. Ili tiel gajnis la fakultaton por analizi, esplori kaj observi por si mem. Ĉar ĉi tiu evoluo okazas, ĝi kaŭzas ilin postuli logikan bazon aŭ sciencan substantivon por ĉiu pensita konstruo aŭ ideo, kiun ili devas akcepti kiel vero. Sed estus sufiĉe malracia kulpigi ĉi tiujn homojn pro ilia ŝtato. Estas neeble por ili kredi je la dogmoj de la religiaj idealoj, precize ĉar ili manifestiĝas kiel nuraj konkludoj aŭ supozoj sen la logika aŭ scienca strukturo, de kiuj ili estas la konkludoj. Pro tiu ĉi simbola libro kaj la ĉefa verko, al kiuj ĝi estas suplemento, estis kreita. Ĉi tiu libro estas tiel kreita por helpi tiujn homojn, por kiuj estas neeble kredi je nudaj asertoj aŭ supozoj sen intelekta aŭ logika substancado, sed kiuj tamen kun iliaj koroj kaj mensoj serĉas la pravigon por la stato de Armagedono, ke ili estas komencantaj konstati devas ekzisti malantaŭ la primitiveco kaj malsaĝeco de ĉiutaga vivo. Vojo malfermiĝas antaŭ la kosma studo de ĉi tiuj homoj, kiu kondukas al la propra ĉiuspeca pravigo de la vivo en la mondo kiel ligo en la kreado de la eterna bontenado de la ĉefnoto de la universo: amo. " (La Eterna Mondbildo I, Enkonduko, Paragrafo 5)

Scii sin estas koni Dion

La studo de la Tria Testamento estas vojaĝo de malkovro en eterna mondo de radianta beleco. Sub la forta inspektado de logiko ni estas gvidataj, paŝon post paŝo, en la internan sanktejon de nia propra mi, kie ni spertas nian eternan kaj senmortan ekziston ekster tempo kaj spaco. Ĉi tie en nia plej interna centro ni estas kunigitaj "unu kun Dio".
En ĉi tiu vojaĝo ni malkovras, ke la eterna kaj ĉiopova Diino vivas en ĉio, kio okazas, per ĉiu unuopa vibro aŭ movado en la kreita mondo. La praktika celo de la klarigo de la Tria Testamento pri la mondo estas instrui nin vidi, aŭdi kaj kompreni ĉi tiun dian paroladon, kiel ion persone kaj ameme adresitan al ni kaj rekte liberigita de Providenco, kaj lerni ami ies najbaron - tio estas diri, absolute ia vivanta estaĵo, kiun ni renkontas survoje - kiel ni mem. Post kiam ni vidis per niaj propraj okuloj la dian mondan planon kaj sukcesis kun nia propra rezonado vidi, ke ĉiuj vivantaj estaĵoj en la fizika mondo estas sub evoluo, estas en la procezo de perfektiĝo laŭ la propra bildo de Dio, ni konsentas denove kun nia komuna kreinto, ke "ĉio estas tre bona".

Enkonduko, Konkludo kaj Resumo de la Tria Testamenta Fondaĵo

 

© 1981 Martinus Institut