La aŭtoro kaj la nomo La Tria Testamento

Martinus finis sian tempon ĉi tie surtere publikigante siajn kompletajn verkojn sub la komuna titolo "La Tria Testamento" baldaŭ antaŭ ol li forpasis. Kiel ni vidos jene, la titolo ne estis subita impulso. Martinus devis krei siajn verkojn antaŭ ol li povis prezenti ĝin al la mondo en ĝia preta kunteksto.

La titolelekto de la aŭtoro estas rekta plilongigo de la okazaĵoj de Pasko 1921, kie Martinus spertis, ke vivanta Kristo-figuro eniris en li kaj fariĝis unu kun li. Tio ankaŭ estis nomita kosma inico de Martinus. Post tiu okazaĵo li trovis ke li havis en si rekte respondon al iu demando, kaj tiel scion pri sia propra kaj la plej alta identeco de ĉiuj estaĵoj (la universo) kiel la spirito kaj korpo de la Dieco. Ĉi tiu kontinua fluo de scio estas la fonto de la Tria Testamento.

1933 — Martinus skribas: "Mi ricevis la promesitan Konsiliston: 'la Sankta Spirito'. Ĝi 'instruas' min pri ĉio kaj 'rememorigas' min pri ĉio. Kaj por ĉiu el miaj legantoj ĉi tio estos indiko, ke tio, kio mi diras, ke estas absoluta vero..." Kosmos no.5/1933

1947 — Martinus skribas tion en Livets Bog 5 sekcio 1849: "Ĉu ĉi tio ne estas la postulo mem, kiu nun naskas spiritan sciencon kaj kiu do devas fariĝi tria kaj fina testamento?"

1951-52 Martinus prelegas la 29-an de oktobro 1951 kun la titolo "Profetoj kaj dogmoj ne povas savi la mondon". La prelego havas la subtitolojn: Kristo kaj la nova scienco (spirita scienco), "La Konsolanto, la Sankta Spirito". "La Tria Testamento". Parolado en Martinus-centro - Klint/Danio

 

Speech in Martinus center - Klint/Denmark

1955 — En prelego Martinus priskribas la tri epokojn de kristanismo kaj la testamentojn kiuj apartenas al ili: La monda epoko de Kristanismo konsistas el tri ĉefaj etapoj, el kiuj la unua konsistigas La Malnovan Testamenton kaj Judismon, kaj la dua La Novan Testamenton kaj Kristanismo, kiu estas kie la materia ŝtato devus disvolviĝi. La tria etapo estas La Tria Testamento aŭ spirita scienco, kiu formos la bazon por la plua evoluo de homoj, kaj garantios, ke ili en ĉi tiu epoko fariĝos unu kun Dio"... "Ni povas do vidi, ke la fina etapo en la kristano. monda epoko, la nova mondkulturo, jam estis konstruita en la antaŭajn kulturojn." ... "La spirita scienco ne estas spirita scienco se ĝi ne konfirmas ĉiujn punktojn en la prediko de Jesuo sur la monto." ... "Ĝi estas vera Kristanismo, la vera dia esti maniero, vera amo al la proksimulo." La prelego estas reproduktita kiel artikolo en Kosmos 11/1991 titolita "La monda epoko de Kristanismo".

1960 — La verkado de Livets Bog estas finita la 25-an de novembro.

1969 — La 13-an de majo Martinus prelegis en Jönköping kun la titolo "La Tria Testamento". Citaĵo: "ĝi estas la nova scienco; ĝi estas tio, kion Kristo anoncis kiel la Konsolanto, la Sankta Spirito. Oni povas aŭskulti la originan danan (...) prelegon ĉi tie.

1969 — La 2-an de oktobro Martinus faris prelegon en la Martinus Instituto kun la sama titolo "La Tria Testamento". Prelego ĉi tie. Eltiraĵo: "... estas la Tria Testamento kiu komenciĝas nun"... "La Tria Testamento estas la daŭrigo de Kristo..." "...ĝi daŭrigos la mision de Kristo..."

1971— Martinus: "Ne venis la tempo por la granda revelacio pri tio, ĝi venos nur kiam mi ne plu estos ĉi tie. Ĉar ĝi ne celas esti kulto de personeco. Ne estas... jen kion la analizoj temas pri kaj ne la persono."
Fonto: Prelego la 24an de marto 1971, poste publikigita kiel artikolo kun la nomo "The Age of Intuition (La Aĝo de Intuicio)".

1971 — Martinus: "Nun venis la tempo, kiam ni devas rekoni kaj evidentigi tion, kio okazas ĉi tie en Skandinavio, kaj ĝi estas la Tria Testamento. Tio estas kion Kristo ne povis diri al siaj disĉiploj, sed kiel li diris, ke la spirito de vero, 'la Advokato la sankta spirito,' la Patro devus sendi, kaj ĝi devus instrui al la homaro tion, kion ili tiam ne komprenis. Ili devus profundigi liajn klarigojn, ili devus preni de liaj kaj doni al homoj. Kaj tiam mi devas diri, ke kiam mi nun staras kaj diras tion kiel Kristo, estas pro tio, ke mi estis iniciita krei tiun mondkoncepton, kie io supreniras kaj kie amo estas la fundamento de ia ekzistado.Ne estas unu atako al iu, sed estas nur; unu granda defendanto por ĉio, kio okazas por ĉiuj homoj, por ĉio, kion ili faras, kaj ĝi montras, ke ne ekzistas pereo, kaj ne ekzistas infero – krom la diabla konscio, kiun la homaro devas trairi ĉar ĝi estas parto de la plano de Dio. "..." Mi ricevis ĉi tiun inicon per la Kristo-figuro enirante min kaj staranta, tiam mi vidis la mondon kiel la globo, kaj sciis, ke liaj radioj de mi devas iri preter la globo kaj la sekvan tagon mi havis sperton kiu tute malfermis. supren mian cerbon kaj ekde tiu momento mi povis trakti ĉiujn ĉi tiujn kosmajn demandojn. Sed estas por mi moralo, ke mi ne devas direkti tiujn demandojn al privataj temoj."..."Ĝi devas esti konservita ene de tio, kio koncernas la savon de la homaro." Fonto: Martinus-parolo la 11-an de aŭgusto.

1974 — En dankletero Martinus mencias "la klarigon de la kosmaj analizoj de vivo aŭ La Tria Testamento".

1975 — Martinus publikigis, ke la titolo "La Tria Testamento" kovris ĉiujn liajn librojn. "La Tria Testamento" estas ĉiuj libroj kaj ĉiuj analizoj, kiujn mi verkis, kaj ĉiuj gvidiloj kaj helpoj kiujn mi faris. Ĉi tio estas La Tria Testamento. Citita el la bonveniga parolado ĉe Klint en la somero de 1975. (Reproduktite en Kosmos 7/2004)

1975 — Citaĵo el konversacio kun liaj amikoj la 5-an de aŭgusto: "Sed La Tria Testamento - estas nenio en la nomo kiu diras al ni kia testamento ĝi estas"... "Estos tute klare, ke tio, kion mi estas en la procezo de farado estas skribi daŭrigon de La Nova Testamento."

1975 — Citaĵo el konversacio kun liaj amikoj la 16-an de decembro: "La Biblio estas kompletigita. La Sankta Spirito kiel Kristo anoncis."

 

Withcover

1978 — Martinus prezentis la finajn kovrilojn por La Tria Testamento ĉe renkontiĝo ĉe la domo de Inge Sørensen la 13-an de aŭgusto.

Sur la kovrilo oni povis vidi la titolon La Tria Testamento kaj la du grandajn, tre klarajn simbolojn "Lumo" kaj "Mallumo". Ĉeestis Tage Buch, Mischa Lim, Ray Hopkins, Martinus, Catherine Wooten, Sysse Buch kaj Inge Sørensen.

 

1978 — Martinus petas al Grethe Brinkhardt kolekti ĉiujn librojn en La Tria Testamento kaj montri ilin al Jarl Borgen. Martinus petis specife, ke Livets Bog, Logic, Funeral Rites, La Eterna Mondbildo I+II+III, kaj ĉiuj malgrandaj libroj estu montrataj kiel la estontaj eldonoj de liaj kolektitaj verkoj.

 

 

 

1979 — Martinus faris prelegon en kiu la Tria Testamento estis multfoje menciita, ekzemple: "... pri kio temas Livets Bog aŭ La Tria Testamento estas tio, kio estis nomita la dua alveno de Kristo." Martinus referencas kiel ĉiam al la propraj vortoj de Kristo pri ĉi tiu evento (mallumo, maltrankvilo kaj falsaj profetoj), substrekante ke ne estas Kristo kiel persono kiu revenos. La prelego estas ligita al la komenco de La Malnova Testamento: la kreado de la homo laŭ la bildo de Dio. "Se oni ne estas ĉiopova kaj ĉioamulo, oni ne estas laŭ la bildo de Dio." Amo malfermas la vojon al kosma konscio kaj al la sekva fandado kune kun la aliaj kristaj estaĵoj. Ĉi tiu estas la plej alta jogo. Jen la kialo, kial Jesuo povus diri "Ĉiu potenco estas donita al mi".

1979 — En la 89-a naskiĝtago de Martinus, en prelego donita al 500 personoj en la Hotelo Sheraton, Martinus refoje referencas al la vortoj de Kristo pri venonta konsilisto. "Tiu tempo nun venis kaj mi nun havas la aŭtoritaton diri ke "La Tria Testamento" estas "la Konsilisto, la Sankta Spirito". Ĉi tiu prelego nun estis publikigita sub la titolo "La dua alveno de Kristo - la alveno de la Konsilisto" en Kosmos 8/1994.

En la ĉi-supra prelego Martinus diras ankaŭ, ke "estas tre multe da kristanaj homoj, kiuj estas kaŝitaj. Ni ne nomas ilin kristanaj..." Kaj citis el la prelego "La religia principo": "Estas per Kristanismo, ke la tuta mondo estos restaŭrita kaj benita."

1980 — 1,200 homoj ĉeestis la 90-an naskiĝtagon de Martinus kaj pro tio ĝi devis okazi en Falconer Centre, kie la 9-an de aŭgusto Martinus faris sian lastan prelegon kaj denove publikigis sian decidon: "Mi ricevis la impulson, ke mia laboro estu nomata La Tria Testamento"... "Malnova kristanismo ne estas tiel naiva aŭ tiel stulta"..."La dua alveno de Kristo estas nova monda epoko kiun Kristo iniciatis antaŭ 2,000 jaroj kiam li predikis sur la Tero"... "La tasko de Kristo estis esti la modelo de Dio por la homo laŭ lia bildo. Necesis ekzisti modelo, por ke la homoj vidu kiel ili devus esti"... "Ni evoluos por iĝi kiel Kristo"... "Pro tio Kristanismo estas granda mistero por la homoj, sed nun la mistero estas solvita en la Tria Testamento, kie oni povas legi kaj studi ĝin"... "Kion mi parolas, estas pri kio parolas la Konsilisto, la Sankta Spirito"... "Post mallonga tempo la homoj havos aliron al ĝi kiam Livets Bog estos publikigita por la unua fojo fare de publika eldonejo sub la titolo La Tria Testamento." La prelego estis publikigita sub la titolo "La Kristo-Principo" kaj aŭskulteblas tute (dane) ĉi tie.

1980 — La fina interkonsento finfine realiĝas kun Borgens la eldonistoj koncerne la publikigon de Livets Bog sub la titolo The Third Testament (La Tria Testamento). (novembro/decembro)

1981 — La morto de Martinus la 8-an de marto signis la komencon de la diskonigo de lia tuta verko sub ĝia ĝusta nomo. La periodo de kamuflado, karakterizita per la nomo "Martinus-kosmologio" finiĝis.

1981 — En novembro la kolektitaj verkoj de Martinus komencas aperi de Borgens Publishers sub la titolo La Tria Testamento kun la du simboloj "Lumo" kaj "Mallumo" sur la kovrilo.