Prezentante ĉiujn librojn

La Tria Testamento enhavas ĉiujn eldonitajn skribaĵojn kaj simbolojn de Martinus kaj, entute, konsistigas defendon de ĉiuj kaj ĉio.

LBLivets Bog - La Libro de Vivo 1-7

La Tria Testamento provizas klarigon pri la propra religio de la vivo. Ni ĉiuj jam ekzistas kiel membroj de ĉi tiu religio, malbonaj kiel bonaj, kredantoj kaj nekredantoj, inkluzive de bestoj kaj plantoj – en ĉi tiu religio do ne necesas inicaj ceremonioj. Ĉiuj havas esencajn rolojn por ludi en la gigantaj teatraj prezentoj okazantaj en la naturo, kaj kiujn ni nomas la universo. Ĉar la universo estas priskribita ĉi tie kiel io vivanta, ĝi povas esti komparita al libro - "la libro de vivo" kiun ĉiuj legas - ĉiun momenton. "La libro de vivo" helpos nin kompreni "la paroladon de la vivo", por ke ni povu konstati, kiu ni estas, de kie ni venis kaj kien ni iras.

 

 Enhavo:

Livets Bog 1 (eldonita en Esperanto).
(Ĉiuj versioj estas publikigitaj sub ĉi tiu dana titolo)
En la Antaŭparolo, Martinus klarigas pri la fonto, el kiu li akiris sian scion kaj prezentas la liberecon kaj toleremon, kiuj estas donitaj al la legantoj flanke de la aŭtoro. Poste sekvas 6 ĉapitroj, kiuj konsistigas la Enkondukon al la 7 volumoj de Livets Bog.

Livets Bog 1 enhavas la sekvajn ĉapitrojn:
1. La monda situacio
2. La dia krea principo
3. La nova monda impulso
4. Kreanta Internacia monda regno
5. La akceptemo de la Tera Homaro al la nova monda impulso
6. De besto al homo
7. La bazaj energioj kaj la ebenoj de ekzistado
8. Evoluo

Kiel helpo por kompreni la analizojn, 8 kosmaj simboloj estas prezentitaj kaj klarigitaj.

Livets Bog 2
Komenciĝas la sekcio titolita "Kosma Kemio". Ĉi tiu volumo fokusiĝas al nia pensa mondo, pensmaniero aŭ animo. Nia sorto estas ekskluzive la rezulto de kiel ni uzas la fortojn de nia konscio. Por pensi kaj agi perfekte ni devas ankaŭ

koni la leĝojn regantajn la penson. Kun ĉi tiu scio iĝas eble krei perfektan sorton por ni mem kaj perfektan mondon en la estonteco. Livets Bog 2 enhavas la sekvajn ĉapitrojn:

9. La leĝo reganta la reagon de substancoj
10. La eternaj fontoj de potenco de la MI
11. Pensaj etosoj
La simbolo: "La kombinaĵo de la bazaj energioj" estas klarigita.

Livets Bog 3
(Ankoraŭ ne presita en la angla)
La daŭrigo kaj konkludo de la sekcio, "Kosma Kemio". En ĉapitro 12, titolita "Vivo-substancoj", la bazaj principoj de eterna vivo estas katalogitaj kaj priskribitaj. La simboloj titolitaj, "La principo de cikloj" kaj "La solvo al la mistero de vivo" estas klarigitaj. Ĉi tiu volumo finas kun komparo inter la logika strukturo de la nombrosistemo kaj la eterna baza strukturo de la universo.

Livets Bog 4
Komenciĝas la sekcio titolita "Eterna vivo". Ĉapitro 13 traktas la temon de "la vivanto". Dio estas malkaŝita en la vivanto kaj inverse. La unueco de eterneco kaj tempo. Spiritaj mondoj. Iniciataj estaĵoj kaj "mortintaj" estaĵoj. La celo de la fizika mondo. La Biblio kaj spirita scienco. Politiko kaj religio. Puna juro kaj k
Kristanismo. Demokratio, diktaturo, kapitalismo, komunismo kaj la unuiĝintaj ŝtatoj de la mondo. La historio kaj sorto de la judoj. La diferenco inter la Malnova kaj la Nova Testamentoj. Geedzeco kaj universala amo. La simbolo "Vivo kaj morto" estas klarigita.

Livets Bog 5
Ĉapitro 14 traktas la temon de "la plej alta fajro" aŭ sekseco en ĉiuj ĝiaj formoj. La organika strukturo de najbara amo. La transformo de sekseco. La kreado de Adamo kaj Evino - kosma klarigo. Kredo je la virga naskiĝo. Altiro stimulita de la deziro pariĝi kaj universala amo. Mallumo, sufero kaj stato de enamiĝo. La kombinaĵo de la masklo kaj la ino en la psiko de la homo. La kreado de Homo

laŭ la bildo de Dio. De besto al Homo. Diversaj stadioj de sekseco de "A" ĝis "K". La vojoj – kaj eraraj vojoj – de sekseco estas analizataj. En la perfekta homa regno de la estonteco oni ne edziĝas.

Livets Bog 6
Ĉapitro 15 analizas "La regno de Dio aŭ la aventuro de la vivo". La interna psika templo simbolita de la templo de la judoj. La ekstera korto, la interna "Sankta Loko" kaj la "Sankteco de Sanktuloj" estas simboloj de psikaj realaĵoj kiuj okazas sur la vojo al inico. Meditado, kosmaj rigardoj, la principo de preĝo, elektro kaj la "gardistoj de la sojlo". La malfermo de la "Sankteco de Sanktuloj", la sperto esti unu kun Dio. Dio parolas kun sia amata filo. La konscio de Dio; "La Sankta Spirito". La Patro kaj la filo, la kreintoj de tempo kaj spaco. Dio kiel la Patro kaj protektanto de ĉiuj vivantaj estaĵoj.

Livets Bog 7
La konkludo de la sekcio, "Eterna vivo". Ĉapitro 16 rigardas la sekvojn de la eterna mondbildo kaj traktas "La kosman mondan moralon", kiu formos la fundamenton de la nova mondcivilizacio. La celo de la monda registaro. Ekonomia sistemo sen mono. La forigo de puno kaj torturo. Kosma scienco kaj la limoj de materiisma scienco. La mondbildo, resumita en 41 ŝlosilaj punktoj. El mallumo. Ĉiuj vivantaj estaĵoj fariĝos aktivaj ĉeloj en la konscio de Dio. Postskribo: "La Filo de Dio unu kun sia Patro". Tiu ĉi dankofero al Dio estis la unua aĵo, kiun Martinus skribis post sia kosma inico de fajro en 1921.

 

La Eterna Monda Bildo

Eterna Monda Bildo 1-6

La kosmaj simboloj estas kolektitaj kune en la 6 volumoj titolitaj, "La Eterna Monda Bildo".

Helpe de la simboloj la leganto povas facile formi superrigardon de la eterna mondbildo. Pluraj simboloj ankaŭ estas priskribitaj kaj klarigitaj en "Livets Bog" kaj en kelkaj el la malgrandaj libroj.

Enhavo:

La Eterna Monda Bildo 1 – 2, enhavas simbolojn 1-26 (eldonitajn en Esperanto).

La Eterna Monda Bildo 3 – 4, enhavas simbolojn 27-44 (eldonitajn en Esperanto).

La Eterna Monda Bildo 5* - enhavas simbolojn 45-77

La Eterna Monda Bildo 6* - enhavas simbolojn 78-100

 

 


 

Logiko (enkonduka libro - eldonita en Esperanto).
Amo kaj logiko estas klarigitaj kiel unu sama afero. Materialisma scienco kaj la mistero de la vivo. Nelogika vido de la mondo. La Biblio enhavas decidajn respondojn pri eterneco, en formo kiu povas esti komprenata de tiuj kun malpli kritikaj kapabloj sed ankaŭ de tiuj kun saĝeco. La Biblia raporto pri kreado estas klarigita. Reenkarniĝo. La eliro el la besta regno, la perfekta Homo unu kun Dio. Eterna vivo kaj la kompreno de lumo kaj mallumo. Levita mondvido de Dio: "Ĉio estas tre bona". Ĉi tiu libro estas celita kiel enkonduko al la Tria Testamento.

Granda kurso (enkonduka libro)*
En 1955-1956, Martinus recenzis la kosman mondkoncepton en prelegserio de 15 prelegoj. La libro estis publikigita postmorte kaj estas bazita sur surbendregistraĵoj de tiuj prelegoj. 76 simboloj estas klarigitaj kaj la libro povas esti rekomendita kiel enkonduko al la kosma mondkoncepto


La Tria Testamento - La Intelektigita Kristanismo
(enkonduka libro)*
Redaktita eldonaĵo de la manuskriptoj, kiujn Martinus lasis nefinitaj kaj kiuj substrekas la ligojn inter la Malnova Testamento, la Nova Testamento kaj la Tria Testamento.

Funebraj Ritoj
Ĉi tie estas klarigita nova kaj grava aspekto de la ordono ami: nia rilato al la vivanta mikrokosmo. Dormo, nutrado, penso, sano, vivforto, kremacio, plukado de floroj, vivisekcio, veneniĝo, gregkonscio, materiisma kaj kosma scienco.

 


 

Pli malgrandaj libroj

Multaj el la sekvaj libroj baziĝas sur prelegoj. En ili la leganto ricevas interesan enrigardon pri la opinio de la iniciatita estaĵo pri la grandaj demandoj pri vivo.

 

Multaj el la sekvaj libroj baziĝas sur prelegoj. En ili la leganto ricevas interesan enrigardon pri la opinio de la iniciatita estaĵo pri la grandaj demandoj pri vivo

Pasko
La krucumo de Kristo sur Golgoto ĉe Pasko antaŭ proksimume 2000 jaroj estis drama turnopunkto en la evoluo de homo. Ĉi tiu libro prilumas la signifon de la krucumo de Jesuo; esti vivanta ekzemplo de "la finita homo laŭ la bildo de Dio laŭ lia simileco". La konkretaj okazaĵoj ĉirkaŭantaj la krucumon estas rigarditaj. La misio de Kristo estis montri al ni kiel agnoski nian destinon por fariĝi unu kun Dio.

La Principo de Reenkarniĝo
La libro konsistas el kvar redaktitaj prelegoj:
La Principo de Reenkarniĝo: Ĉiuminute atomoj kaj ĉeloj en nia organismo "mortas" kaj estas anstataŭigitaj per novaj; ĉi tio estas formo de parta reenkarniĝo. En la artikolo estas donita klarigo pri kial organismoj devas esti komplete anstataŭigitaj kiel natura parto de vivo. Reenkarniĝo kaj la mistero de "morto".
La Galaksioj de la Universo: Kaosa kaj kosma konscio. Nia korpo estas plejparte farita el "malplena spaco". La reala naturo de ĉi tiu "malplena spaco", kaj sur la malgranda kaj la granda skalo, estas analizita.
Nenatura Laceco kaj Depresio: Pri laceco, kiu ne resaniĝas per dormo. Pri deprimo, memkompato, nerva kolapso. La vera kaŭzo kaj solvo.

Tra la Malplena Spaco de la Universo
Stelaj sistemoj naskiĝas el la "malplena spaco" de la universo. Estas ekspliko, kial tiu ĉi malpleno estas vere mondo de pensoj, konkludante per analizo de la vortoj: "Patro, kiu estas en la ĉielo".

La Sorto de la Homaro
La vojo de homoj de kredo al scio. Religio estas kredi - aŭ serĉi - veron kaj sur tiu bazo religio kaj scienco kuniĝos kiel spirita scienco. Niaj spiritaj korpoj, la spiralaj zonoj, fizika kaj spirita sensa percepto, sonĝoj, "morto", la kondiĉo post natura kaj nenatura morto, memmortigo. La monda registaro evoluas el la militzono de la homaro. La teoria fundamento por la paca monda socio estas resumita en 12 punktoj.

El Mallumo – Ekvido de Monda Restaurigo
– La Ĝardeno de Getsemano

Inter du Mondaj Epokoj
Dana titolo: "Mellem to verdensepoker"

Diablo-konscio kaj Kristo-konscio
– Senmorteco
– La Kreo de Dio de la Homo
- La Monda Situacio kaj "la bildo de Dio"

La Kreo de Monda Paco
– La “Mi” kaj Eterneco

La Kreado de Kulturo

La Vojo al Paradizo

La Mistero de Preĝo
La angorokrio de la besto en la momento de sia morto estas preĝo en ĝiaj komencaj stadioj. La evoluo de la egoisma preĝo por personaj favoroj al la logika, sindonema, konscia preĝo de Jesuo en Getsemano, "Patro, Via volo estu farita". Preĝo estas klarigita kiel maniero iĝi konscia pri Dio. Helpe de preĝo ni povas ricevi inspiron kaj povigon en ĉiuj vivaj situacioj. Ĉiu linio de la Sinjora preĝo estas trapasita kaj klarigita de la kosma perspektivo.

La Vojo al Inicado
La libro konsistas el kvar artikoloj:
Pri la Naskiĝo de mia Misio: En ĉi tiu skribo Martinus rakontas pri la profundaj spertoj, kiuj plene ŝanĝis lian vivon, ebligante al li priskribi la eternan veron de la universo, kiun li formulis en sia vivverko, La Tria Testamento.
Kosma Konscio: Jesuo diris, "Mi kaj la Patro, ni estas unu", kio signifas, ke lia konscio estis en totala harmonio kun la konscio de Dio. Ni evoluas al ĉi tiu kosma konscio disvolvante la kapablon ami ĉiujn estaĵojn. Ĉiuj, senescepte, direktiĝas al ĉi tiu stato, kun la kapablo kompreni kaj pardoni ĉion.

La Vojo al Inico: Humileco estas la sama kiel konfesi sian propran neperfektecon. Per ĉi tiu malkovro la vojo estas malfermita al ĉiu reala saĝo. La riĉulo kaj vera riĉaĵo. Spirita vanteco.
Pri miaj Kosmaj Analizoj: La akceptemo de homoj al La Tria Testamento estas analizata. Kiu estas akceptema al ĉi tiuj kosmaj analizoj kaj kiu bezonas ilin? La Kulturo de Donado priskribas la naturon de vera donaco.

Kristnaska Evangelio

Monda Religio kaj Monda Politiko
La libro konsistas el kvar artikoloj:
La Kaŭzo de la Sorto de Tera Homo: Kiel ni kreas nian propran sorton ofte krucigante nin kaj kiel ni povas liberigi nin de sufero per la maniero, kiel ni portas ĉi tiun krucon.
Pilato, Kristo kaj Barabaso: Ĉi tiuj tri personoj, same kiel aliaj en la Biblio, personigas la tri malsamajn pensmanierojn, kiujn ni ĉiuj estas ĉirkaŭitaj, alfrontataj kaj preterpasas sur la vojo de la vivo ĝis la punkto, kiam ni atingas plenan komprenon.
Monda Religio kaj Monda Politiko: Religio kaj politiko estas la sama afero sed kondukitaj de malsamaj potencoj de la animo. La homo ĉiam imagis Dion kaj la perfektan mondon. La perfekta regno de homo estas neeble koncepti per la imago, sed eĉ fariĝos realaĵo sur la Tero.
Kial Oni Devas Pardoni la Najbaron: Luktante por
libereco per perforto. Falsaj pastroj kaj vera Kristanismo.

Kio estas Vero?

La Plej Longa- Pluvivanta Idolo

Paĝoj el la Bildlibro de Dio, La Gloro de Pentekosto brilanta super la Vivo

Kosmaj Rimarkoj
– Alta Intelekteco kaj Malalta Intelekteco
– La Sesa Ordono

La Kreado de Konscio
– Pensoj pri Pasko
– Kristnaskaj Kandeloj

Mensa Suvereneco - Kosma Konscio

La homaro kaj la Mondbildo

Geedziĝo kaj Universala Amo
Amo ne estas la sama kiel la enamiĝo spertata de paro trapasanta la hormon-stimulitan procezon de "esti enamiĝinte". La vera amo estas tute senkondiĉa kaj celas la homajn kvalitojn en la homo, sendepende de sekso. Ĉi tiu kapablo evoluas organike dum ni evoluas. La Tria Testamento montras, ke amo formas la fundamenton de la universo. Tra multaj surteraj vivoj ni evoluigas nian konscion por iĝi en harmonio kun la pleneco de Dio. Ni ĉiuj atingos la sperton esti unu kun Dio, povante ami niajn proksimulojn kiel nin mem. Kosma analizo de la biblia rakonto de Adamo kaj Evino.

La Ideala Manĝaĵo
Ampleksa ekzameno de ĉiuj aspektoj de manĝaĵo koncerne sano kaj destino. Vegetara manĝaĵo pruviĝas esti la ideala manĝaĵo sur la evolunivelo de la nunaj homoj. Manĝi viandon necesigas la mortigon de bestoj kaj ankaŭ de estaĵoj en mikrokosmo. La ideala manĝaĵo ankoraŭ evoluas. Estas montrite, kiu manĝaĵo estas normala por la diversaj stadioj de evoluo. Du kosmaj simboloj subtenas la analizojn.

La Senmorteco de Vivantaj Estaĵoj
La libro konsistas el tri artikoloj:
La Senmorteco de Vivantaj Estaĵoj: La superstiĉo ke vivantaj estaĵoj povas morti. La analizo de La Tria Testamento deklaras la senmortecon kaj reenkarniĝon de homoj.
La Neceso de Spirita Scienco: "Demokratio" kaj "komunismo", estas misgvidaj terminoj, kiel ili estas kutime uzataj. Analizo de materiisma scienco, diktaturo ktp. Kio estos la solvo de la stato de la mondo?
Primiteco kaj Superstiĉo: Montras malsamajn formojn de superstiĉo en nia kulturo, kiu kreas Armagedonon.

Preter la Timo de Morto
– La Psika Templo
– Ne juĝu
– La Vojo, la Vero kaj la Vivo

Du Specoj de Amo
Universala amo estas kapablo ami sian proksimulon sendepende de sekso. Ni disvolvas ĉi tiun kapablon iom post iom de vivo al vivo. Ĉi tiu senkondiĉa amo estas la ĉefnoto de la universo kaj tial kondukas al la sperto esti unu kun Dio.

Meditado
La libro konsistas el tri artikoloj:
Sur la Altaro de Amo: Diskutas la diferencon inter donado kaj prenado - analizante la epokon de la ora bovido (mono aŭ Mamono) kondukanta al la kolapso de la ekzistanta malnova kulturo kaj la alveno de nova monda kulturo kie la nura valuto de pago. estos la realigo de laboro.
Meditado: Pri materialisma kaj spirita pensado, kosmaj rigardoj kaj unu formo de meditado, kiu ne implikas mensan riskon.
Homaro ĉe Unu kun Dio: En la vivo oni povas observi kaj nefinitajn kaj finitajn kreajn procezojn. Armagedono estas kosma psikologia instruo, kiu kondukas la homon plenumi la leĝon de vivo: "Amu vian Dion super ĉio kaj vian proksimulon kiel vin mem".

Viva Teatro de Sorto - La Granda Bapto de Fajro
– Primitiva kaj Intelekta Dia Kultado
- En "la bildo de la besto" kaj en "la bildo de Dio"

La Vojo de Vivo
La libro konsistas el tri artikoloj:
La Vojo de Vivo: La Tria Testamento montras, ke la tuta kreado estas ligita per leĝoj. La principo de cikloj estas dia leĝo de renovigo kaj transformo. En ĉi tiu momento la homaro loĝas en mallumo, milito kaj mizero, sed nur ĉar ĝi estas en transiro al brilo, paco kaj ĝojo.
Mensaj malliberejoj: Mensa sufero estas kaŭzita de malfunkcia perspektivo pri vivo. Tiu, kiu opinias, ke la vivo devas reĝustigi sin laŭ siaj propraj deziroj, estas kaptita en malliberejo. Libereco estas la scio, ke ĉio kaj ĉiuj estas kiel ili devus esti, kaj ke "ĉio estas tre bona".
La Dua kaj la Unua Resurekto: Klarigas la resurekton de Jesuo kaj la demandojn pri la konkretiĝo de lia fizika korpo - io, kio fariĝos natura okazo post kiam moralaj progresoj estos faritaj en la kurso de evoluo. Materiigo ĝenerale ne estas specife ligita al morala evoluo. Sed la unua resurekto estas la evoluo, kiu okazas per sennombraj reenkarniĝoj kaj kondukas al la resurekto de la vera homo el mallumo.

 

Kolektitaj artikoloj 1
Elekto de 45 el prelegoj kaj artikoloj de Martinus, el la periodo 1929 – 1972, en kronologia ordo. La aktualaĵoj de la tempoj reflektiĝas en la lumo de eterneco.

 

* Surbaze de nefinitaj manuskriptoj.

 

Esperanto-libroj haveblas de: http://shop.martinus.dk

 

La Libro de la vivo, Vol. 1 - estis presita en Esperanto.

La eterna mondbildo, Libro 1-2 estis presita en Esperanto.

La eterna mondbildo, Libro 3-4 estis presita en Esperanto.

Logiko - estis presita en Esperanto.

Pasko - libro 2 - estis presita en Esperanto.

La sorto de la homaro - libro 1 - estis presita en Esperanto.

Inter du mondepokoj - libro 9 - estis presita en Esperanto.

La mistero de la preĝo - libro 11 - estis presita en Esperanto.

Ĉirkaŭ la naskiĝo de mia misio - libro 4 - estis presita en Esperanto.

Kio Estas la vero - libro 3 - estis presita en Esperanto.

La idolo plej longe vivanta - libro 7 - estis presita en Esperanto.

Folioj el La bildolibro de Dio - libro 6 - estis presita en Esperanto.

Kosma konscio - libro 10 - estis presita en Esperanto.

La homaro kaj la mondbildo - libro 8 - estis presita en Esperanto.

La ideala nutraĵo - libro 5 - estis presita en Esperanto.