Malsamaj sintenoj pri Martinus' misio

Martinus skribis tion 1936:

"Kiam mia laboro iom post iom fariĝis alirebla por multaj homoj, aprezanta ĝian spiritan sciencon kiel fundamentan faktoron en iliaj vivoj, mi konsideris konvene provizi ilin per mallonga enketo de la eventoj rekte eldonantaj al ili. ĉi tiu mia spirita misio.

Tiuj ĉi eventoj, kondukantaj al mia alvokiĝo, havas karakteron tiel nekutima, ke nura priskribo, kiom ajn detala, maksimume ŝajnos fantazia kaj nereala al neiniciato; al la pli maltoleremaj el tiuj, kiuj ankoraŭ ne plene akceptis la mesaĝon de amo, mia sperto eĉ povas ofendi. En ekstremaj kazoj, en la alivestiĝo de "sankta indigno" ili iros ĝis nun por karakterizi min "obsedita de la diablo", "blasfemanto", viktimo de "megalomanio", aŭ ia alia formo de anormaleco aŭ frenezo, ne. paroli pri la maloftaj okazoj kiam mi estis nomumita "Antikristo", "malvera Mesio", ktp.

Homoj de ĉi tiu stampo evidente en la paso de la tempo fariĝis tiel profunde enradikiĝinta en la nocio ke tielnomitaj "revelacioj" estas pasintaj fenomenoj, ekskluzive aplikeblaj al bibliaj personoj. Dum miloj da jaroj oni proklamas kaj ripetadis de predikejo kaj platformo, de preĝejo kaj kapelo, kaj en la libera aero, tra la tuta mondo - ke "la Spirito de Dio movis sur la vizaĝo de la akvoj"; ke ”Dio parolis” al Moseo; ke "Dio parolis" al la profetoj; ke Jesuo estis "transfigurita" sur la monto; ke la apostoloj estis "plenigitaj de la Sankta Spirito", aperante kiel "langoj de fajro", starigante sur ili; ke Saŭlo (= Paŭlo) survoje al Damasko estis envolvita per “blanka lumo”, kaj tiel plu kaj tiel plu. Tamen la plej multaj modernaj homoj sur la sama nivelo kiel menciita supre estus la lastaj kiuj komprenus aŭ kredus, ke la samaj eventoj povus same bone okazi en la nuna tempo, en nia moderna, scienca kaj teknika epoko.

El la koncerna nivelo estas konsiderata tute nature, ke "la Spirito de Dio" en la formo de "ardanta arbetaĵo" aperis al Moseo, kaj ke "la blanka lumo" envolvis Saulon, kvankam la unua faris murdon kaj la dua estis. obstina kontraŭulo de Kristo kaj persekutanto de siaj sekvantoj; la vereco de ĉi tiuj rakontoj estas firme kredita. Samtempe, se homo hodiaŭ devas diri, ke li estis "ombrita de la Sankta Spirito"; ke li estas "Unu kun la Patro"; ke li mem fariĝis "La Vojo, la Vero kaj la Vivo", liaj deklaroj ne estas kredindaj, kaj li estas persone submetita al kalumnio, kiom ajn justa kaj senriproĉa li estas, kaj kiom ajn bone li povas subteni siajn asertojn science. .

Sed ĉi tio ne estas mirinde. La menciitaj kontraŭuloj, koncerne logikan rezonadon kaj analizajn povojn, estas ankoraŭ en religia sklaveco. Ili ankoraŭ ne sentas sin sufiĉe sendependaj por rompi kun la oficialaj opinioj de la "grego". kies firmaj vidpunktoj konsistigas neskribitan kodon, agante kiel religian ĉaron, en virto de kiu ili provas teni rekte, tiel longe kiel ilia mensa kapableco por penetri en la eksponajn labirintojn de la misteroj de la vivo estas ankoraŭ en stato de dependeco. kaj senpoveco. En ĉi tiu kondiĉo vivo ekster la amplekso de preskribaj religiaj tradicioj kaj dogmoj estus por ili kiel dezerto, kie, lasitaj al si mem, ili estus spirite malsatantaj kaj, iel aŭ alie, ŝajnas esti en danĝero perei mizere.

 

Ne juĝu!

Al homoj de la tipo priskribita supre, ĉi tiu komunikado ne estas skribita. Tamen, se neintence ĝi falus en la manojn de homo tiel disponita, mi tuj donu la jenan konsilon: Per ĉiuj rimedoj, tenu al la religia persvado, kiu por vi signifas vivon kaj feliĉon, kaj kiun vi rigardas kiel la Vojo; la Vero, kaj la Vivo!

Eĉ ne imagu, ke mi deziras, ke vi devojiĝu de ĉi tiu supera esenca bazo via. Mi ne havas la plej etan deziron malfortigi la fidon de iu ajn al ĉio, kio troviĝas bela, nobla kaj vera, kaj kiel tia pruvanta esti dia inspiro por la individuo en lia ĉiutaga vivo.

Samtempe mi petas vin memori, ke estus malobservi la Grandan Ordonon de amo ne konfesi, ke via scio povas esti limigita, kaj ke preter ĉi tiu limigo vi estas ĉirkaŭita de zono pri kiu vi povas nenion scii, ĝis nun. ĉar vi agas nur kiel "kredanto". Ĉar preter tiu ĉi via sfero ja ekzistas senfina zono, pri kiu vi eble ne scias, kaj kiu, sekve, ne povas ne konsistigi nepenetreblan mallumon. Kion ĉi tiu nigra nokto de ŝajna seneco povas kaŝi, vi ne povas havi ideon. Sekve, vi povas esti neniu aŭtoritato aŭ kvalifikita juĝisto kiam ajn la vidoj de ĉi tiu terra incognita estas pritraktataj, ĉar estas nur ene de la domajno de persone akirita scio ke via diro kalkulos.

En la sfero, kie vi ekzistas simple kiel "kredanto", via kapablo nepre devas esti limigita, ĉar ĉi tie vi vivas de tio, kion aliaj diris al vi, kion aliaj skribis. Ĉi tio signifas, ke ĉi tie vi estas nura disĉiplo, t.e. metilernanto, lernanto. Vi ankoraŭ ne atingis la maturan etapon, kie via edukado estas finita. Vi ankoraŭ ne akiris vian atestilon, trapasis vian ekzamenon .

Sed ĉu ne estas la plej saĝa kaj natura sinteno por la lernanto agnoski sian mankon kiam la rolo de "aŭskultanto" estas atribuita al li, prefere ol por li imagi ke li rajtas pozi kiel la "cenzura" kaj "instrua”partio, tiel fakte, kvankam nekonscie tiel, ŝajnigante esti majstro aŭ instruisto? Se la "kredanto" instruus la "adepton", la lernanto povus same bone preni sur sin instrui la majstron. Ĉi tio estus kvazaŭ meti la ĉaron antaŭ la ĉevalon, kaj ĉio nenatura militas kontraŭ la principo de amo. La "kredanto", do, malobservas sian propran konvinkon cenzurante la "adepton", eĉ se tio estas farita en bona kredo.

Cetere, ĉu ne tiucele Jesuo diris al siaj disĉiploj: “Ne juĝu, por ke vi ne estu juĝataj; ĉar per kia juĝo vi juĝas, vi estos juĝitaj”? Tiu, kiu vere konscias pri tio, ne juĝos pri ĉio, kion li ne scias. Sekve, ne estas por la nura "kredanto" fari tion, sed privilegio rezervita por la iniciatita "adepto".

 

Al kiu la Naskiĝo de mia Misio estas rakontita.

Se vi hazarde kontaktas la sekvan raporto, proksimume skizante la karieron de mia vivo kiel unu grandioza revelacio de dia saĝo, rezultigante konstantan transformon de religio en sciencon, bonvolu memori, laŭ la supre, ke mi ne estas ĉi tie. alparolante min al tiuj, kiuj anticipe malkonfesas mian mesaĝon, antaŭjuĝantajn kontraŭ ĝi per la supozo, ke ili atingis la pinton de religiaj spertoj en virto de "fido", tiel konsiderante sin "savita" kaj "feliĉa". Estu certa, aliflanke, ke mi serioze alparolas min al ĉiuj kaj al ĉiuj sufiĉe maturaj por ne fari ajnan juĝon surbaze de nuraj supozoj, kiel ekzemple indikitaj per "fido", sed ekskluzive al tiuj, kiuj estas senpartiaj serĉantoj de la vero. , al kiuj, sekve, efektiva "scio" estas sankta, tial fervore persekutata, la nura bazo por ilia rezonpovo, ilia juĝo kaj ilia agadmaniero.

Kial "Revelacioj" ne estu tiel ebla nun kiel en la pasinteco?
Via propra religio instruas al vi, ke ekzistas io pli alta ol "fido", t.e. la fakta, persona sperto de lumo, kaj ke, se tio ne ekzistus, vi neniam estus koncedita la dian lumon de "fido", neniam spertus ion ajn pri diaĵo, la grandaj proponoj de vivo aŭ la eterna. veroj: "Felicxaj estas la korpuraj, cxar ili vidos Dion"; "Amu unu la alian"; "Ĉio fartas bone en la mondo", ktp., kiuj kombinitaj eligas la fundamentajn realaĵojn de la vivo.

Se Moseo, la profetoj, la mondliberintoj, la apostoloj kaj aliaj reprezentantoj de la dia saĝeco tra la tuta historio de la mondo, ne estus renkontitaj kun la Spirito de Dio, kiel la Biblio aŭ ajna alia inspirita lernolibro estus verkita? Kiel vi estus atinginta la "savon" aŭ "feliĉon", kio nun konsistigas la benon de via propra vivo? Estas fakto, ke la menciitaj personoj alportis novajn diajn impulsojn en la homan menson. Sed tiamaniere ankaŭ fariĝas fakto, ke ĉi tiuj viroj iniciatis ion, kion neniu aliaj povus diri al ili, ion, kion ili ne akiris per legado. Ĉi tiuj novaj vidpunktoj tiel ekestis en sia propra konscio, sia propra pensmaniero, persona sperto, konsistigante unuamanan scion.

Ĉar estas tiel fakto, ke dia saĝeco dum jarcentoj estis komunikita per personoj kvalifikitaj por ĝin ricevi, kial ĉi tiu transdono ne daŭru? Kial nur tiaj individuoj devus esti temoj de intereso simple ĉar iliaj spertoj akiris tradician patinon? Kial ĉi tiuj fenomenoj efektive estu traktataj kiel mensaj muzeaj ekspoziciaĵoj? Ĉu estus logike supozi, ke Dio en sia dia providenco, alie tiel firme kredita, en la nuna tempo ne same interesiĝu pri manifesti sian superan saĝon per homoj nun vivantaj, laŭvorte malkaŝante sin en karno kaj sango en la suna lumo de la dudeka jarcento, same bone kiel en la tagoj kaj noktoj de la antikveco? Ĉu vere estas logike supozi, ke nunaj generacioj malpli bezonas havi la grandajn esencajn verojn malkaŝitaj al ili kiel evidentajn kaj palpeblajn pruvojn meze de sia ĉiutaga vivo?

Ĉu ne estas vera fakto, ke la moderna rezonmaniero subfosas la kapablon de kredo, kaj ke modernaj sciencmensaj individuoj havas multe pli grandan malfacilaĵon por kredi ol la tradiciemaj?

 

Jesuo anoncas estontajn Revelaciojn.

Kiam homo, pro sia scienca sinteno ne povas "kredi"; ekzistas nur unu maniero por la Providenco helpi tian modernmensan individuon, ne direkti sian atenton al revelacioj en la pasinteco, kiel tiuj estas negravaj por la nekredanto, sed por havi revelaciojn ripetitajn, respondajn al niaj propraj tempoj, kiel sciencaj faktoj, reenkarniĝinta en iu inspirita moderna profeto, manifestita kiel tia en vorto kaj faro, kaj alirebla por iu ajn per senpartia esplorado.

Sed ĉu ne ĝuste tion via propra religio instruis al vi? Ĉu ĝi ne estas registrita en la vortoj de Jesuo: “Mi havas ankoraŭ multajn aferojn por diri al vi, sed vi ne povas elporti ilin nun. Tamen kiam venos Li, la Spirito de vero, Li gvidos vin al la tuta vero; ĉar li ne parolos pri si mem; sed kion ajn li aŭdos, tion li parolos; kaj li montros al vi la estontajn aferojn. Li gloros min; ĉar li ricevos el la miaj, kaj ĝin montros al vi. Ĉio, kion la Patro havas, estas mia; tial mi diris, ke li prenos el la miaj kaj montros al vi. Kiam al tio aldonis, ke, inter aliaj profetaĵoj, Jesuo plurfoje emfazas sian propran "duan venon", ĉi tio, ĉiuokaze, ne indikas, ke pasintaj revelacioj ne devas esti ripetitaj. Kio estas "la Spirito de vero"? Kio estas "la dua alveno de Kristo"? Ĉu ili ne signifas la plej grandajn antaŭdirojn imageblajn? La aferoj, kiujn la disĉiploj de Jesuo ne povis elporti, povus almenaŭ implici, ke la estontaj generacioj pli bone povos kompreni la aluditajn misterojn, kaj ĉu ne atendus, kun la nun reganta scienca dispono, pli grandan facilecon kompreni la kosman misteron? Kaj ĉu tio ne estas ĝuste la kialo, ke la modernaj, sciencmensaj homoj ne plu povas kontentiĝi per simpla "kredo", sed postuli "scion"?

Atentu do ne juĝi aliajn, ĉar vi ne scias "kiam ĉi tio okazos" nek "la tago nek la horo". "Ĉi tiuj aferoj" venos "kiel ŝtelisto en la nokto".

Ke en via menso vi sentas vin benita surbaze de pasintaj spiritaj eventoj aŭ revelacioj, tute ne rajtigas vin imagi, ke ĉi tiuj taŭgas por ĉiuj tempoj aŭ inkluzivas ĉiujn aliajn; ĉar se jes, la profetaj eldiroj de Jesuo estus tute sensignivaj koncerne la nunan generacion.

Laŭ via propra religio, la Biblio, la prediko de la kleriko, ne estas foreble, ke homoj hodiaŭ povas esti ombritaj de la Sankta Spirito. Ne plu estas neeblo por Dio, do, "paroli" rekte al individuo en la dudeka jarcento ol ĝi estis en pasintaj tagoj. Nek estas maleblinde ke viro de humila naskiĝo kaj de malsupera pozicio devus esti tiel spirite atentita ke la Sankta Spirito povas manifestiĝi en li kiel fizika unuo, tiel igante religiajn revelaciojn realismajn faktojn por la nuna generacio, eĉ kiel estis la kazo en pasintaj epokoj.

 

Nur per virto de amo la agado de la Sankta Spirito povas esti realigita.

La vivo mem kaj via propra religio avertas vin fervore, laŭ supre, ne juĝi. Vi ne konscias kun kiu vi devas fari kiam ajn vi estas vizaĝ-al-vizaĝe kun via proksimulo. Vi scias nenion pri la sekretoj de la koro kaj de la menso. Vi ne povas havi ideon pri tio, ĉu relative nekonata persono estas aŭ iĝos dia revelacio; li povas, laŭ ĉio, kion vi scias, esti sendito de Dio al la homo, nova heroldo de la mond-liberiga principo. Ne gravas, kia estas lia (aŭ ŝia) socia pozicio, ĉu aŭ ne, ial aŭ alia, li eble devos loĝi proksime de la "manĝejo", por tiel diri; ke li (aŭ ŝi) ne iru al preĝejo, ne esti membro de iu religia komunumo, eĉ esti ŝajne senreligia; naskita kaj bredita sub kondiĉoj karakterizitaj kiel "peka", ekz. estu tiel nomata “negeedza infano”, eble nek “baptita” nek “konfirmita” – ĉio el tio ne malhelpas lian (aŭ ŝian) malsaniĝemecon al la gvidado de la Sankta Spirito, vera enkarniĝo de la dia konscio. La humila pozicio aludita, ĉiukaze, eĉ ŝajnas esti preferita kiam ajn la dia spirito estas malkaŝota en ĉi tiu tera zono nia; ĉar estis ne de luksa lulilo ĝis ora trono, sed de la staltrogo ĝis la kruco, ke la plej granda elaĉetinto – kaj sekve la plej grandioza manifestiĝo de esenca konscio – estis malkaŝita.

Ne estu do tro senpripensa en via juĝo, mi petegas! Vi neniam scias, kiam vi povas renkontiĝi kun adepto de iu pli alta zono de ekzisto. La koncernaj zonoj reprezentas aliajn realaĵojn laŭ rango, pozicio kaj aspekto ol la tera, kiu superregas per materia prestiĝo. Kaj vi devas, tute ne imagi, ke la iniciatitoj mem malkaŝos sian identecon. Tiaj individuoj povas malklare moviĝi inter la vico kaj vico de homoj sen esti rekonitaj de ili. Ĉar ili ne venis por esti servataj, sed por servi, tiaj individuoj povas aperi en la formo de ekz. via komisiisto, via domservistino, aŭ simile; sed vi ne konscios pri tio, krom se eble en via propra sino vi havas tian korinklinon al ĉi tiuj homoj mem, ke ĝi igas ilin respondi malfermante iliajn korojn kaj mensojn al vi. Tiel modesta socia ozicio ne en si mem, al la granda plimulto, alvokas respekton aŭ deferencon, ĉar riĉeco kaj lukso en tenado kaj konduto pli verŝajne aperas kiel la ideala maniero konstrui reputacion ĉe la gazetaro, ĉe sciencistoj, kaj eĉ kun laikoj. Nek vi de as atendi povi vidi kaj kompreni iniciitan adepton dum la publika opinio, kio ajn estas en modo, aŭ konsidero pri tio, kio estas farita aŭ ne farita, ktp. estas la kriterio de via sinteno, eĉ se vi devus veni. trans tia individuo. Vi perceptos nenion krom la "staltrogo", la malsuperan formon en kiu li aperos, eble emfazita de kalumnio, ironio kaj mokado, per kio la neiniciato povas provi malhelpi la trapason de sia surtera vivo.

Tial, atentu! La Sankta Spirito, krom esti identa kun la plej profunda kono de Dio, estas ankaŭ egala al la plej alta grado de amo. Sed ĉi tiu kvalito povas esti rekonita nur de tiuj, kiuj mem estas plenigitaj kaj gviditaj de la supera principo de amo. Se do vi estas trempita de ĉi tiu kvalito en ĝia pureco kaj rafinado, vi detektos la spiritan revelacion de dia amo en la sino de iu ajn alia, kiu ajn li (aŭ ŝi) estu, kaj sendepende de kiaj ajn "ĉifonoj" povas servi kiel alivestiĝo. Ke vi sentas vin "savita" do, ne dotas vin per ajnaj kvalifikoj por juĝi aliajn. Amo sole konsistigas la distingan signon de dia afineco.

Ne estas la celo de la inicitoj plagi la manifestiĝojn de aliaj konsekritaj individuoj, sed nur, mense kaj morale, profundigi la komprenon de la vivo de la homo. Kiam la Spirito de Dio ombrigas individuon en lia fizika vivo, tio estas ekskluzive por transdoni ion novan al la homa raso, por levi la etikan normon al ankoraŭ pli alta nivelo. La iniciatita peranto do neniam entreprenos plagiati tion, kio jam estis komunikita aŭ malkaŝita de la Spirito de Dio per la ilo de iu alia konsekrita individuo. "Nova vino ne estas metita en malnovajn (letajn) botelojn." La aŭtenta adepto ĉiam venis al la mondo por malkaŝi aŭ malkaŝi daŭrigon de la dia plano por homa ekzisto. Sekve li ĉiam malsukcesigos tradiciojn kaj dogmojn malmodernajn, eksplodante malnovajn antaŭjuĝojn. Se li ne farus tion, se li limigos sin al tio, kion miloj da klerikoj, religiaj parolantoj kaj aliaj, laŭ mesaĝoj proponitaj de inspiritaj estroj de la pasinteco, daŭre ripetas tra la mondo, kia utilo has lian manifestiĝo? Por ripeti tion, kio estas predikita dum jarcentoj, ne necesus ia ombro de la Sankta Spirito, neniu inico, neniu kosma konscio aŭ vizio. La klarvida adepto do ne estas vokita anstataŭigi la manifestiĝon de alia egale konsekrita individuo, kiu ajn li estas. Lia misio en vivo estas nur tiu de produkti freŝan materialon por la vastigo de mensa kaj etika kompreno de aŭtenta vivo ĉe la kerno de ĉiuj homaj fenomenoj.

Vi decas do reagi singarde, kiam ajn vi aŭdas iun diri al vi aferojn, kiujn vi ne kutimis agnoski laŭ la maniero de moralo aŭ idealoj. Vi eble renkontos novan senditon de Dio. Kaj nun supozu, ke vi cenzurus, kalumnius kaj kontraŭstarus lian mision, ĉu vi ne per tio kontraŭstarus Dion mem, tiel neniigante la promesojn formulitajn en via propra religio kontraŭagante la plenumadon de la plej altaj homaj aspiroj?

Vi povas esti kleriko, membro de la Oksforda aŭ Evangelia movado, adventisto, spiritisto, vi povas akcepti la antropozofian aŭ teozofian persvadon, aŭ kio, ne - ĉio el tio ne liberigas vin de agado laŭ via propra persona respondeco. . Ĉu ne la ĉefpastro mem fariĝis "Kaifo"? Ĉu ne estis, krome, inter ĉiuj ceteraj, en kiuj estis la oficiala digno kiel "moralaj gardantoj", troviĝis la plej fervoraj defendantoj por la krucumo de Kristo? Kaj ĉu Jesuo mem ne diris, ke "la unuaj estos la lastaj"? - Apenaŭ ĉi tiun pozicion vi aspiras! Do gardu vin, por ke, pli aŭ malpli frue, vi eble alfrontos respondan problemon, kiom ajn memfida pri via propra savo, kiun vi povas senti hodiaŭ!

 

Tri reagoj al mia rakonto pri la naskiĝo de mia misio.

Kiam per tiom da vortoj mi alparolis min al vi, mia pacienca leganto, estas ĉar vi nun, se vi daŭre sekvas min, provos vian amkapablon. Per via sinteno al la nuna rakonto vi devos elekti inter du manieroj reagi, krom se vi tute ne sentas vin kvalifikita por helpi aŭ kontraŭ mi kaj do resti neŭtrala. Se tio ne estas tiel, vi aŭ komprenos min kaj ĝojos pro mia malkaŝo kaj ekiros laŭ la vojo kondukanta al elaĉeto, al ĉiama paco sur la tero, tiel devote dezirata, - aŭ vi koleros, fariĝos netolerema, konsideros min helpanto de mallumo, kaj provu malhelpi mian vojon aŭ damaĝi min, tiel prenante la vojon kondukantan al milito, malĝojo, kripligo kaj sufero, tute sendepende de kiom religia vi povas konsideri vin. En ĉi tiu lasta kazo vi apartenos al la kategorio, pri kiu plej devos diri: "Patro, pardonu ilin, ĉar ili ne scias, kion ili faras."

Ĉi tio por via gvido en viaj refleksoj, por ke vi ne anticipe, sen baza cirkumspekto, provu kontraŭstari tion, kion vi nun lernos. Kaj mi rememorigu vin pri la bonega admono de via propra religio: “Viglu kaj preĝu, por ke vi ne eniru en tenton; la spirito ja volas, sed la karno estas malforta. - "Tial, kiu opinias ke li staras, tiu gardu sin, ke li ne falu."

 

Mia deziro por miaj legantoj.

Nun eble la sekva demando pri mia propra persono eble aperis en via menso: Ĉu ĉi tiuj admonaj vortoj, kiujn vi direktis al mi, indikas, ke vi mem estas "ombrita de la Sankta Spirito", ke vi estas "iniciata adepto", kaj ĉu mi supozas, ke vi eĉ estas "monda liberiganto"? Mi tuj klarigu al vi, ke miaflanke mi tute ne deziras, ke vi aŭ iu ajn alia "kredu" ion ajn. Mi nur zorgas igi homojn esplori mem la realajn faktojn rilate al la dia manifestiĝo en palpeblaj, fizikaj fenomenoj, kiu ajn kaj kie ajn ĉi tio aperus, por ŝanĝi nuran kredon en certecon, nescion en scion, religion en sciencon. Mi deziras subigi ĉiun formon de persona adoro kaj, male, laboras por ĉiam kreskanta rekono de la vera ekzisto de la Sankta Spirito.

Kiam supre mi parolis tiel libere, ĝi certe ne atentigas min mem - mia persona kaj privata egoo. Mi ne estas tiom naiva por imagi, ke persona prestiĝo estas atingebla nur per si mem. Mi plene konscias, ke nur pruvo de la realaj faktoj liveros religian materialon, kiu allogos al sciencmensaj homoj de la dudeka jarcento. "Flataj vortoj" nur "ĝojos malsaĝuloj", kaj omaĝo sur ĉi tiu plano de konscio estus nur la celo de "malsaĝulo", t.e. tiu, kiu estas tro ambicia, soifa je persona honoro kaj admiro, dezirante esti adorita, leonigita. , kaj idoligita, tial koncerne ĉion alian kiel de malforta graveco.

Sed kiel tia individuo estu sobra kaj senpartia kanalo por la manifestiĝo de vero en la supera senco? Al homo, por kiu la konfirmo de la vero estas malpli grava ol la admiro de si mem, la vero estos vualita, tiom kiom li sopiras al nura adoro. Kaj la natura reago, kiu karakterizas normalan homon serĉantan la veron, devas esti neŭtraligita, tiom kiom li elpensas la veron, kaj ne inverse. La lumo de revelacio, do, neeviteble estos obskurita per trapaso de individuoj egoisme disponitaj.

 

La fundamentoj en ĉi tiu rakonto kaj la bazo de mia aspekto.

En ĉi tiu momento mi volas emfazi, ke la demando pri kiu mi estas kaj kion mi scias nur povas havi sekundaran gravecon. La ĉefa afero estas pruvi, ke manifestiĝo de la Sankta Spirito, t.e. evento, en la Biblio nomata "revelacio" efektive okazis, dum mi estis tute veka, en la amplekso de mia realisma sperto. La demando kredigi iun ajn je ĉi tiu revelacio povas, miaflanke, resti malfermita. Sed kion, aliflanke, mi volas substreki, estas pruvi, ke la revelacio aŭ manifestiĝo de "la Sankta Spirito" aludita ne devas esti io ajn mirakla aŭ mistera, sed absolute sobra- kaj travidebla realaĵo, siamaniere temo. al analizo, same komprenebla kiel ĉiuj aliaj realismaj fenomenoj, kiujn ni ĉiuj povas renkonti en niaj ĉiutagaj spertoj. Sekve, mia celo estas limigita al tiu: fondi bazon por akiro de scio en sferoj kie miaj kunviroj devis kontentiĝi kun kredo kaj, sekve, konstrui sur tio, kion aliaj diris al ili.

Disvastigi lumigitan respekton kaj veneron al la kosmaj fortoj laborantaj en la vivo, pruvi, ke la ora regulo ami unu la alian - jen sciencaj nepraj, sanktaj por mi, ĉio ĉi estas la sola bazo de mia vivo. Ĉiu areo ene de la labirintoj de mistikismo, kiun mi rajtas transformi en veran sciencon, tendencante fari Dion realaĵo en la menso de miaj kunhomoj, estas miloble pli valora por mi ol la blinda adorado de miliono da "malsaĝuloj"

Fidante, ke mi eble klarigis tion, kaj ke ĝi povas pruvi helpon en via aprezo de la sublima vero kaj daŭre studi miajn manifestiĝojn, mi nur memorigos al vi la diron de via propra monda liberiganto: “ĉar la arbo estas konata per sia fruktoj”. Transponi en la sciencon la kvintesencon de senfinaj veroj, eldiritaj de saĝuloj tra la epokoj, tiel en amo-boneco konsistigos miajn "fruktojn"."

 

© 1981 Martinus Institut