Reenkarniĝo?

Kristanismo kun kaj sen reenkarniĝo
Martinus "Livets Bog" 3, 870:

Sed se oni neas reenkarniĝon, eĉ en ĉi tiuj tagoj oni partoprenas en daŭrigo de la krucumo de la monda savanto kaj per tio kontribuas al perversiĝo aŭ falsado de lia aŭtenta mondsava saĝo. Sen evoluo tiu ĉi saĝeco havus absolute nenian valoron. Se ne estus la fakto, ke oni "naskiĝis denove" kaj kapablas daŭri tra ĉi tiu nova vivo disvolviĝi kaj daŭre havi spertojn kondukantajn al pli kaj pli da scio kaj do povi korekti tion, kion oni faris malbone, oni povus ne eventuale veni 'rikolti' tion, kion oni 'semis'. 'Vidi' la regnon de Dio kaj ankaŭ 'eniri ĝin', kiel Jesuo fakte diris ke Nikodemo okazos, estus absoluta neebleco sen reenkarniĝo. Estis klare evidente al la monda liberiganto, ke akcepto kiel perfekta estaĵo al 'la regno de Dio' ne estas akirebla per nura 'mildeco' aŭ 'absolucio'. Alie li okupis sin nur per 'absolucio'. Li havus neniun logikan kialon por elspezi la tutan tempon, energion kaj penon produktante preskribojn, ordonojn kaj idealojn por siaj disĉiploj kaj por ĉiuj aliaj serĉantoj de saĝo, same kiel en siaj predikoj al la homoj. Efektive, por kio utilus tiu tuta revelacio, se ĝi nur por produkti preskribojn, kiujn neniu surtera homo povus plenumi, kaj se ‘kompato’ kaj ‘absolucio’ estus efektive la decidaj faktoroj? Ne, kiel ni vidis, la monda liberiganto sciis bone, ke la idealoj ne povas esti realigitaj en unu sola surtera vivo, sed ke ilia plenumado, male, iom post iom fariĝos realaĵo por ĉiu individuo dum kelkaj vivas kiel frukto de siaj propraj deziroj, praktiko, volo kaj sperto. Kaj estas la renkontiĝo de ĉi tiu estaĵo kun la plej alta frukto de siaj antaŭaj vivoj, kiun Jesuo eksplicite difinas kiel la hejmenvenon de la ‘malŝparema filo’, tio estas lia renkontiĝo kun la Patro. Je ĉi tiu punkto la filo de Dio konsciis siajn erarojn kaj per tio venis al la ĝusta rekono kaj sinteno al sia Patro kaj povas rigardi sian propran vivon kaj eternan identecon kiel filon de Dio. Li nun fariĝis majstro de materio kaj sekve de vivo kaj morto. Li nun ne plu ‘pekas’ (eraras), sed agas perfekte; li estas sekse senpartia kaj tial fariĝis ĉio-ama.